SML

Self Managed Learning – למידה בניהול עצמי. על פי משנתו של איאן קאנינגם, על הלומד לקחת אחריות על למידתו.

להמשך קריאה

גישה זו מאפשרת יצירת תוכנית לימודים במסגרת החינוך האישי | הפרט זוכה לחופש פעולה מקסימאלי תוך מסגרת עבודה ברורה וליווי קבוצת לומדים.

SELF MANAGED LEARNING – SML

היא גישה ייחודית ללמידה והתפתחות הכוללת את הגמישות הנדרשת הן מהפרט והן מהארגונים באלף הנוכחי. יוצר הגישה, פרופ' איאן קאניגהם, פיתח אותה כסטודנט צעיר למען עצמו וחבריו ובהמשך יישם אותה בתוכניות לימודים של אוניברסיטת סאסקס בבריטניה ובעבודה עם ארגונים כמו אריקסון ו-B.B.C.

[1]

במסגרת החינוך האישי ניעזר בגישה זו ובכלים שהיא מאפשרת בשלב יצירת תוכנית לימודים אישית.

ה-SELF MANAGED LEARNING משלב בתוכו חופש פעולה מקסימאלי לפרט תוך עבודה במסגרת ברורה בליווי קבוצת לומדים. הפרט קובע את מטרות הלמידה ואופני הלמידה שלו בעצמו, אך הללו נעשים בתהליך מובנה ובשלבים. למידה זו מתוכננת ומתרחשת בהתייחסות לנקודות החוזק ואזורי הצמיחה, כפי שזוהו בשלב הראשון, וכמובן ביחס לתחומים בהם בחר הלומד להעמיק.

קבוצת SML

השדה הקבוצתי מאפשר את הדיאלוג, השיח והאחריות המשותפת לקידומו של כל פרט, תוך יצירת אקלים איכותי וחברי המאפשר למידה, קבלה והתקדמות. הקבוצה מלווה את הלומד, ותפקידה לעזור בחידוד המטרות שמציג היחיד וללוותו במסעו אליהן.

תכנון חוזה הלמידה

תהליכי הלמידה ב-SML נבנים ונמדדים בהתאם לחוזה למידה שנכתב על ידי הפרט והמעקב שנעשה בידי הקבוצה. גם דרך  ההערכה נקבעת על ידי הפרט (באישור הקבוצה והמנחה). חלק ממשימת הצמיחה האישית והאוטונומית היא היכולת להעריך את עצמך.

בכתיבת החוזה מתייחס הפרט ל-5 שאלות:

שאלה 1 – מאין באתי? >>

שאלה 2 – היכן אני היום? >>

שאלה 3 – לאן אני רוצה להגיע? >>

שאלה 4 – כיצד אשיג את יעדי? >>

שאלה 5 – הערכה: כיצד אדע שהגעתי? >>

בתכנון החוזה הפרט לוקח בחשבון את תוצאות החיפוש שערך, את שאלותיו המרכזיות על התחום בו בחר להעמיק ואת ניצני רעיונותיו ביחס להמשך דרכו.

לקבוצת הלמידה תפקיד מכריע בעזרה לקביעת יעד או מטרה ריאליים ובקביעת הדרכים להשגתם.

סגירה

כל הדפים בנושא זה

"ששת כובעי החשיבה" של דה-בונו
"ששת כובעי החשיבה" של דה-בונו
SML
SML – ימים מיוחדים -ימי הורים, תעודות, ימי הולדת
אינטליגנציות מרובות בכיתה
ה"אדם הלומד"
השתלמות SML – מפגש חמישי – לאן אני הולך?
השתלמות SML – מפגש ראשון- למידה במאה ה-21
השתלמות SML – מפגש רביעי – מי אני ?
השתלמות SML – מפגש שביעי – איך אדע שהגעתי?
השתלמות SML – מפגש שישי – לאן אני רוצה להגיע?
השתלמות SML – מפגש שלישי – מאיפה באתי?מי אני?
השתלמות SML – מפגש שמיני איך אגיע לשם?
השתלמות SML – מפגש שני – קו חיים
השתלמות בנושא הוראה, למידה והערכה – כלים בלמידה שיתופית
השתלמות צוותים חריש – מפגש חמישי
השתלמות צוותים חריש – מפגש עשירי
השתלמות צוותים חריש – מפגש רביעי
השתלמות צוותים חריש – מפגש שביעי
השתלמות צוותים חריש – מפגש שישי
השתלמות צוותים חריש – מפגש שלישי
השתלמות צוותים חריש – מפגש שמיני
השתלמות צוותים חריש – מפגש שני
השתלמות צוותים חריש – מפגש תשיעי
למידה בניהול עצמי SML
מודל בת ים לחינוך אישי
מוטיבציות והלומד הרב ממדי
סילבוס השתלמות צוותים חריש
סיפורו של תהליך שינוי – בית ספר גורדון, בת-ים
ספירלת החממה שנה א
ספירלת החממה- שנה א- ליבת הספירלה: החברותא
עבודה בקבוצות בכיתה- המדריך המקוצר- מתוך אתר אבני ראשה
שנה ב- שנת העמקה

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *