תהליך מינוי מנכ"לים

מינוי מנכ"לים במכון הדמוקרטי- פברואר 2019

התהליך כולו נבחן אחרי הבחירות הראשונות במודל ב- 2014 ונבחן שוב אחרי הבחירות באוקטובר 2018. המסמך להלן הוא אחרי שינויים ותוספות שנעשו על ידי שני צוותים.

תהליך מינוי מנהלים במכון

מינוי מנהלים באופן דמוקרטי הוא חלק ממהלך כולל של הטמעת תרבות דמוקרטית במכון לחינוך דמוקרטי וצמצום הפער בין המשימה הארגונית למול הלקוח לבין ההתנהלות הפנים מכונית. מטרת התהליך היא לאפשר שוויון הזדמנויות לכל העובדים ותוקף מקצועי למנהלים. התהליך כלל מספר שלבים: הועדה נפגשה פעמיים ויצרה הצעה. ההצעה הגיעה לשני משובים מקדמים- משוב בהנהלה ומשוב באסיפת… קראו עוד תהליך מינוי מנהלים במכון

שלבים ביצירת תכנית עסקית לפי המודל של אמיר כבירי

נקודת המוצא העומדת מאחורי השימוש במודל זה הינה כי קיים דמיון בין הקמת מיזם לבין הקמת עסק. אחד ההבדלים המהותיים המתקיים בין מיזם לבין עסק הינו האוריינטציה שלהם. דהיינו, בעוד עסק כלכלי מונע מתוך אוריינטציה של הכנסה, והמבקש להקים את העסק נדרש להעריך מראש את הכנסותיו הצפויות, הערכה שתשפיע על החלטתו בדבר כדאיות וכניסה לעסק;… קראו עוד שלבים ביצירת תכנית עסקית לפי המודל של אמיר כבירי

קלפיתוח – כלי לפיתוח מקצועי

קלפיתוח – כלי לפיתוח מקצועי ערכה זו נוצרה על מנת לשמש ככלי עזר למנהל, למדריך ולכל מי שמלווה התפתחות של אנשים וארגונים במיוחד בתחום החינוך. הערכה פותחה בתוך תכנית חלוץ חינוכי של המכון הדמוקרטי, מתוך צורך שעלה מהשטח להגדרה ולהבניה של תהליכי השינוי אותם אנו מובילים בבתי הספר. הקלפים מגדירים ארבעה תחומי ידע ומומחיות שנדרשים מהמנחים: ארגון… קראו עוד קלפיתוח – כלי לפיתוח מקצועי

פורום המכון לתנאי העסקה

תאריך הפורום:דצמבר 2016 רקע ורציונל- בשנים האחרונות המכון הדמוקרטי עובר תהליכי דמוקרטיזציה פנים ארגוניים. כחלק מתהליך זה עלה על ידי העובדים הצורך לעסוק בתנאי ההעסקה של עובדי/ות המכון. על מנת לפתח מנגנון השתתפותי התכנסה ועדת אד הוק שחקרה מנגנונים שונים, ראיינה ארגונים, בחנה ספרות בנושא ומרחבים וירטואלים. בדיקה זו לימדה אותנו על מספר עקרונות שלדעתנו… קראו עוד פורום המכון לתנאי העסקה

ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה"אני מאמין חינוכי", של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

משוב במכון הדמוקרטי

משוב הוא כלי בתקשורת המכוונת אל אדם או אל קבוצה, ומעבירה להם מידע על האופן בו נתפשת התנהגותם על ידי האחר, כיצד היא משפיעה על האחר ואיזה תגובות היא מפיקה ממנו. במקרה של משוב לעובד- המשוב מכוון להתנהלות שלו במסגרת תפקודו למול המשימה ובמעגלים השונים בהם הוא מתפקד בארגון. למה נועד המשוב בחיי העבודה? להוות… קראו עוד משוב במכון הדמוקרטי

מוסדות מרכזיים במכון

  הנהלה אחראית להתבוננות מתמדת והובלת המשכיות קיימות הארגון מנהיגה ואחראית ליישום תהליכי ההסכמיות מנהיגה ומיישמת תהליכים אסטרטגיים כוללים – כולל אחריות על חיפוש הזדמנויות 'מחוץ לאלומת הפנס' של התחומים הקיימים. ההנהלה כוללת מנכ"לים, נציגי מטה ושטח ונציגות עובדים פורום מנהלים אחראי על יצירת והפעלת מנגנוני הסולידריות בין גורמי השטח לבין עצמם, בין גורמי השטח… קראו עוד מוסדות מרכזיים במכון

מודל ישיבת צוות

מודל ישיבת הצוות עונה על צרכים שונים – מאפשר בחירה, למידת עמיתים ושיתוף, מבנה הולם לקבוצת מנחים גדולה. מספר אנשי הצוות – 13.

מודל ישיבות צוות הנהלה

מודל זה מציע מבנה שמאפשר בנייה וחיזוק של הצוות, לצד מיקוד ובהירות במטרות הפגישה על מנת למקסם את יעילות המפגשים. מרכיב בישיבת צוות מטרות וערכים 15 דקות- צ'ק אין אישי, שאינו קשור לעולם העבודה. מחזק הכרות אישית, בונה צוות. 20 דקות – עדכונים מקצועיים יצירת תמונה מערכתית של התפקידים השונים בהנהלה שעה וחצי-שעתיים- סוגיה מרכזית… קראו עוד מודל ישיבות צוות הנהלה