תהליך שינוי חינוכי רשותי- השלבים בתהליך

מאת מיכל גלבוע שלבי הדרך  של מקום  הבוחר להפוך למקום של  חינוך הדרך תתחיל ביצירת עוגנים רעיוניים ומבניים  ותמשיך בתהליך התפתחות מתמיד. היכרות עם השלבים האפשריים בדרך, מפתחות ההצלחה לתהליך וגם חסמיו ומכשוליו, תאפשר לעוסקים במלאכה לנווט במסע השינוי תוך הבנה של חוסר הידיעה וההפתעות הצפויות בדרך. עוגן רעיוני חשיבה חינוכית במובן הרחב של המושג… קראו עוד תהליך שינוי חינוכי רשותי- השלבים בתהליך

שינוי ברשות

התחום המוניציפלי במכון לחינוך דמוקרטי מסייע לרשויות ולערים לקדם שינויים חברתיים וחינוכיים, באמצעות כלים המבוססים על ערכים דמוקרטיים ומקיימים תרבות דמוקרטית הלכה למעשה.
התחום מבקש לתת מענים לאתגרים ולצרכים של היישוב כמרחב בו מתקיימים ופועלים בו-זמנית קהילות, פלחי-אוכלוסייה, ארגונים, עסקים, מוסדות ומשילות מקומית.
הנחת המוצא היא שהישוב מתקיים כמיקרו קוסמוס, בו חיים אנשים חיים שלמים, תוך שהם ממלאים תפקידים שונים לאורך חייהם למן לידתם ועד זקנתם. לכל שלב חיים יש צרכים ייחודיים ואפשרויות שונות לבוא לידי ביטוי.

סדנה – השתתפותיות ככלי לניהול קהילת הורים

"הורים וקהילה במערכת – שונאים סיפור אהבה…" משך זמן המפגש: 8 שעות אקדמיות מטרות המפגש הכרות עם מתודולוגיות השתתפותיות ככלי לניהול קהילת הורים-הורים בודדים במערכת, ועדי הורים, קהילת הורים בית ספרית, שכונתית ועוד. היוועצות עמיתים בדילמות מן המציאות היומיומית של מנהלי האגפים. כלים השתתפותיים כבוני תרבות קהילתית. מטרה פנימית שלנו – שיווק המכון במומחיות זו… קראו עוד סדנה – השתתפותיות ככלי לניהול קהילת הורים

ממדים מרכזיים בתהליך שינוי בית ספרי וארגוני

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני מאת: ד"ר יעל שטיימברג תיאור מודל ארבעת הממדים להתבוננות עקבית על תהליכי שינוי מטרת המודל המוצג להלן הינה ליצור מסגרת עקבית להתבוננות אחר תהליכי שינוי ארגוני – הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים ( בבחינת רמת השפעה של השינוי). המודל מציג ארבעה… קראו עוד ממדים מרכזיים בתהליך שינוי בית ספרי וארגוני

מיפוי עירוני

מאת ד"ר יעל שטימברג  וד"ר רון דביר מטרתו המרכזית של המיפוי, היא לאפשר למובילי שינוי עירוני ארגוני לגבש תמונת עתיד ולבצע קבלת החלטות, על סמך נתונים עדכניים, העולים ממגוון מקורות מידע. המיפוי מתואר על פני רצף של חמישה שלבים, המתפתחים עקרונית בסדר כרונולוגי, אך המאופיינים גם בגמישות מסוימת. מיפוי מוצלח הוא זה, שבאמצעותו ובעזרתו ניתן… קראו עוד מיפוי עירוני

מודל משילות משתפת ופיתוח קהילה

משילות משתפת הנה מדיניות בה הרשות בונה מנגנונים מוסדרים של השתתפות ציבור על פי הצרכים, האופי והמידה הנכונים לה על מנת להתניע תהליכים שיפריחו את הרשות.
באמצעות מנגנונים אלו היא מחברת את התושבים לאתגרי העיר או המועצה, ומאפשרת להם להירתם ולתרום.

מהי עיר חינוך – מעשה בשלושה מורים

ה‫מאמר מתאר תפיסה עירונית‪-‬חינוכית‬ ‫המתפתחת בשני העשורים האחרונים – הרעיון‬ ‫של עיר חינוך ‪ -‬ומציג את התפקיד האקטיבי המשולב ‬‫של השלטון ושל החברה האזרחית בהובלת הדרך‬ ‫להשגת הרעיון‪ .‬המאמר יעסוק בהגדרות הרעיון‪,‬‬ ‫במודל המארגן אותו‪ , ‬בדוגמאות ובחקרי אירוע.