ספירלת החממה שנה ג

פריט ידע זה מתייחס לרציונל השנה השלישית במסלול הספירלי של החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים. פריט זה מתאר בקווים כלליים את הרציונל של שנה ג' והתחנות העיקריות של הספירלה בשנה זו.

ספירלת החממה שנה ב

תקציר: פריט ידע זה מציג את רציונל שנה ב של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים, ואת התחנות העיקריות במהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בשתי תמות עיקריות המלוות את שני האתגרים העיקריים של הסטודנטים בשנה זו:

  1. העשרת התפיסה והכלים של תרבות דמוקרטית ופדגוגיה דמוקרטית- המלווה את אתגר ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי הספר בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית".
  2. השראה לתחילתו של מיזם חינוכי-חברתי- תהליך המיזם כולל חלימה, הגייה, תכנון ותחילת היישום של מיזם החינוכי-חברתי שעל הסטודנטים/ות ליצור.

ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה"אני מאמין חינוכי", של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים

ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת של אנשי ונשות חינוך אידאליסטים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. כאן נביא את העקרונות המרכזיים ואת ארבעת המהויות שהן: חשיבה ביקורתית, ביטוי אישי, מודעות עצמית ואקטיביזם.
ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת אנשי ונשות חינוך אידאליסטיים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. מסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית פועל ברוח זו מאז הקמתו לפני כ-16 שנים.
מסלול תלת-שנתי זה מבקש להוות פלטפורמה לעיצובם של דור מחנכי ומחנכות העתיד. דמות מחנך/ת העתיד, לפי החזון המיטבי של המכון הדמוקרטי, הוא אדם חושב, המאתגר את הפרדיגמות המקובלות, המתבונן בעצמו ויודע מהם מקורות ההנעה הפנימיים שלו, ומתוך כל אלו מבקש לפעול ולקחת חלק בעיצובו של עולם חינוכי וחברתי ראוי יותר.

ספירלת החממה- שנה ב- תחנה שנייה: קורסי פסיכולוגיה

פריט ידע זה מתייחס לרצועה שנתית של קורסי פסיכולוגיה, שפתחו את יום החממה לאורך השנה. בסמסטר א' התמקדה רצועה זו במושגים ותאוריות בסיסיות בפסיכולוגיה, ובסמסטר ב' במאפייניו הפסיכולוגיים של קהל היעד של הסטודנטים/ות כאנשי חינוך והוראה עתידיים/ות- מתבגרים ומתבגרות.

ספירלת החממה- שנה ג- תחנה ראשונה: מרתון חינוך

פריט ידע זה מתייחס לקורס המרתוני המלווה את שנה ג'.
בשנה"ל תשע"ז קורס מרתוני זה התמקד בארבע המהויות של מסלול החממה ליזמות חינוכית חברתית: מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם, ומבקש להעמיק בהן ובביטויין בהווייתו והתנהלותו של איש/אשת החינוך הדמוקרטי.
בשנה"ל תשע"ח הקורס הפך לחלק ממסע חינוכי, במהלכו בנו הסטודנטים/ות שלושה תוצרים חינוכיים, שאינם שיעור, בסמסטר א', וביצעו אותם הלכה למעשה בסמסטר ב'.

ספירלת החממה- שנה ב- תחנה שלישית: קורסי מעורבות חברתית

פריט ידע זה עוסק באחת מרצועות הלמידה של יום החממה של סטודנט/ית שנה ב' במסלול- מעורבות חברתית.
בבסיס תכנית היחידה למעורבות חברתית בסמינר הקיבוצים עומד השילוב בין פעילות שנתית קבועה בארגון חינוכי-חברתי לבין קורס אקדמי רלוונטי מלווה. במסלול החממה הן הקורסים האקדמיים המלווים את הפעילות המעשית של המעורבות החברתית, והן הפעילות עצמה, בנויים באופן שונה מיתר המסלולים בסמינר הקיבוצים.
החל משנה"ל האקדמית תשע"ח- נכללו השעות הנדרשות לצורך מעורבות חברתית, המהווה דרישה אקדמית של סמינר הקיבוצים, בתוך שעות הגיית ותכנון המיזמים החינוכים-חברתיים של הסטודנטים/ות הלומדים בשנה ב'.

ספירלת החממה- שנה ב- תחנה רביעית: רצועת קורסי חינוך

פריט מידע זה עוסק ברצועת קורסי חינוך של פדגוגיה דמוקרטית, המוצעים לבחירת הסטודנט/ית במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית.
הרצועה מתקיימת במקביל בסמסטר ב' של השנים ב' ו-ג', והסטודנטים/ות משני השנתונים הללו לוקחים חלק משותף בנוכחותם בקורסים.