השתלמות SML – מפגש שני – קו חיים

כלי מצוין לעבודה עם קב’ בתהליכי גיבוש זהות. ניתן להשתמש בו בהקשרים רחבים (תלמידים, סטודנטים, מורים, מנהלים, מנחים) הוא מאפשר לאנשים התבוננות נוספת ואחרת על חייהם, הוא מאפשר קרבה חשיפה ואינטמיות במסגרת קבוצתיות. עוזר ליצירת סטינג תהליכי (מאפשר בניית מרחב אינטימי). כל משתתף מצייר גרף בו הוא מתאר חוויות מפתח ונק’ משמעותיות שקידמו הצמיחו אותו […]

השתלמות SML – מפגש רביעי – מי אני ?

מטרות המפגש להעמיק בשאלה – איך נדע במה אנחנו טובים? איך הילדים ידעו במה הם טובים? הסבר כללי  שאלה 2 – מי אני? זיהוי והמשגה של איזורי חוזק מהלך הפעילות תרגולים תרגיל ראשון: כל אחת כותבת 10 דברים שהיא טובה בהם. רפלקציה – איך הייתה החוויה – קל, קשה, למה? האם אנו מתורגלים בהכרה בחוזקות […]

דוגמאות לתהליכי למידה – למידה ממומחה

התמחות – מנטורינג – למידה ממומחה

דוגמה – התפתחות אישית: תהליך כיתתי מרחב למידה, אדם במקום פועלו

א. במסגרת שיעורי כישורי חיים (בחצי כיתה אם אפשרי) המורה פועלת על מנת לאפשר לתלמידים לחקור בעצמם את אזורי החוזק שלהם וכן את אזורי הצמיחה והעניין. מתוך היכרות עם עצמם התלמידים קובעים לעצמם מטרות להתפתחות (ידע , מיומנויות ואו התפתחות אישית).
ב. במסגרת הכיתה – הילדים מעלים אפשרויות לגבי אנשים בקהילה שהיו רוצים ללמוד מהם.
ג. בעזרת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות ובעזרת קהילת בית הספר מחברים בין רצונות הילדים ומנטורים עירוניים
ד. ביצוע התנסות פגישה ראשונה (ניתן לחלק את הכיתה ל4 או 5 קבוצות וכל קבוצה יוצאת בימי שישי להתנסות בשעות הלימודים בתקופה אחרת של השנה).
ה. מענה על השאלה: מה הייתי יכולרוצה לתרום לכיתה מתוך ההתנסות?
ו. ביצוע 4-2 מפגשים נוספים במקום ההתנסות.
ז. חזרה לכיתה ותרומה לקהילת הכיתה, בית הספר או העיר מתוך ההתנסות.

בניית תכנית עבודה מודל מבוסס SML

בניית תכנית עבודה מודל מבוסס SML

מאת: אנט נאמן
קהל היעד: מנהלים, חלוצים, מנחים
הכלי שלפניכם מיועד לבניית תכנית עבודה אישית, הכלי מבוסס SML, וחוקר הצלחה מהשנה הקודמת.
מאין באתי? – מה הגורמים להצלחה: פנימיים (תכונות איכויות פעולות שלי) חיצוניים (פניות של מורים,תקציבים, הזדמנויות) .
איפה אני היום? ניתוח מצב באמצעת מודל SWOT. ובניית תכנית עם יעדים – לאן אני רוצה להגיע ואיך אגיע לשם.

SML – רפלקציה בסיום טרימסטרים

מומלץ לקיים שלושה תהליכי רפלקציה במהלך השנה. מטרות מפגשי הרפלקציה היא לאפשר למשתתפים להסתכל על התהליך שעברו וללמוד ממנו. תזמון מומלץ לתהליכי הרפלקציה הללו יהיה בסביבות התקופות של הפקת התעודות והפגישות עם ההורים כך שניתן להשתמש במפגשי הרפלקציה גם כהכנה למפגש עם ההורים בימי הוריםחלוקת תעודות וגם כמקור לתכנים שיוכנסו לתוך התעודות המחזיקות את המהויות […]