רפלקציה מהי?

רפלקציה ״מסע תגליות אמיתי אינו מורכב ממציאת נופים חדשים,אלא מהתבוננות דרך עיניים חדשות”  (מרסל פרוסט) ​הרפלקציה הינו תהליך של התבוננות עצמית, כאשר המבט מופנה לאחור, והתובנות והלמידה ממנו מופנים קדימה אל העתיד. ​דיואי הגדיר מחשבה רפלקטיבית  כפעולה מתמדת וזהירה, כתגובה לבעיה שנוצרה, אשר מערבת גם אינטואיציה ורגשות. על פי שולמן, רפלקציה  היא ראיה מחודשת, פירוש מחדש, […]

ציר הזמן

הגדרה תוכן לקריאה נוספת :הערכה מקדמת

פתוח חשיבה רפלקטיבית והצגת הלמידה – POL

הערכה נובעת מתוך תפיסה עמוקה של דיאלוג ומשוב מקדם. משוב כזה מתרחש באופן שוטף, על פי רוב באופן בלתי פורמאלי, ומלווה בעצירות מתוכננות לצורך הערכה פורמאלית של היבטים שונים של הלמידה וההתפתחות. ההתכוונות העמוקה למתן משוב מקדם היא בתרבות הבית ספרית, ומחייבת תכנון מבני (סדירויות) שיאפשרו את ביצועה בצורה מיטבית. שיאו של תהליך הערכה הוא […]

פרוטפוליו/ תלקיט

סרטון: פורטפוליו דיגיטלי
“הטמעה”
קוד =
סרטון: מדריך למשתמש – תיק עבודות דיגיטלי
“הטמעה”
קוד =

סילבוס השתלמות – הערכה דיאלוגית

שם ההשתלמות: הערכה חלופית

מטרות המפגש

  1. הכרות עם מושגים בהערכה חלופית
  2. הקשר בין הוראה למידה והערכה.
  3. הכרות והתנסות בכלי הערכה שונים.
הסבר כללי 
  • למידה במאה ה21
  • מאפיני לומד מלמד וקהילת לומדים
  • ארבע שאלות מרכזיות בהערכה
  • כלים להערכה
מהלך הפעילות
מס’ שעות נושאי לימוד מס
3 הוראה ולמידה במאה ה21,מיהו הלומד? מיהו המלמד? מהי הערכה? 1
הערכה מסורתית מול הערכה חלופית. הצגת ארבע שאלות מרכזיות. 2
התמקדות בשאלה מה מעריכים? ידע, מיומנויות, הרגלים/ כישורים (הבטים אישיים ובין אישיים) 3
מה מעריכים? עבודה דרך ההתנסויות 4
המשך עבודה על שאלה מה מעריכים? עבודה דרך ההתנסויות 5
הכרות עם כלי הערכה דרך השאלה איך מעריכים-? מחוונים- איך בונים מחוון, דוגמאות מחוונים בנושאים שונים (ידע, מיומנויות והרגלים) 6
איך מעריכים- תוצרי הבנה ומחוון 7
תכנון יחידת הלימוד, מי מעריך ומשוב מקדם 8
תכנון יחידת הלימוד, מי מעריך ומשוב מקדם 9
רפלקציה ותלקיט – התבוננות ברפלקציות השונות שהיו לנו במהלך ההשתלמות. 10

מתי מעריכים?

  מתי להעריך? נקודות זמן ידועות מראש לאורך תהליך הלמידה תכנון הזמן הוא השלב שבו ה”חלום” פוגש את המציאות. המיומנות של תכנון זמן – היכולת להגדיר מראש מהו משך הלמידה שיוקצה לכל שלב ולבנות נכון את ציר הלמידה וההערכה – היא מיומנות מרכזית שהמורה רוכשת בהתאם לתפיסת הערכה דיאלוגית מעצבת. זהו גם השלב שבו המורה […]