לימוד בית מדרש

מאת:שיראל שלתיאל אטיאס הגדרה בית מדרש הוא מקום, לא בהכרח מבנה ייעודי, שבו מתכנסים כדי ללמוד טקסטים, לדון בהם, לערער עליהם ולייצר פרשנות חדשה. הלימוד בבית מדרש הוא נושאי ומתבסס על מקורות כתובים, מונגשים ומתווכים, על מנת שהלומדים/ות יוכלו להיות להיות עצמאיים/ות. בסוף לימוד בית מדרשי, הלומד/ת מכיר/ה את התפיסות/גישות/עמדות שעולים מן הטקסטים, אבל גם […]

בית מדרש

בית מדרש בתפיסת עולם דמוקרטית

“אין בית מדרש ללא חידוש” ( מסכת חגיגה, ד ג’/ ע”א)