חקר משתמש

פיתוח מבוסס אדם וחקר משתמש במצגת:– ההיסטוריה של התאמת המוצר למשתמש– כיצד שינויים חברתיים וטכנולוגיים משנים את הגישה לעיצוב מוצרים– הדגמות של חקרי משתמש בתהליכי פיתוח של מוצרים– שיטות עכשוויות לחקר משתמשיםהמצגת יכולה לשמש בסיס להרצאת מבוא על חקר משתמשים, כאשר עובדים באופן השתתפותי עם קבוצה על פיתוח רעיון.

דיאלוג במרחבים מורכבים

הובלת דיאלוג בזמנים שקשה להיות בדיאלוג המלצות למנחה מנחה המעוניין ליצור חוויית שיח חיובית ומרפאת, במרחבי דיאלוג מורכבים.

תוי תקן לתרבות דמוקרטית

במכון הדמוקרטי בנינו מודל לוגי של אופני השפעה לקידום ארבעת עקרונות התרבות הדמוקרטית. במצגת תמצאו תוי תקן עבור מרחבי ההשפעה בהם בחרנו להתמקד על מנת לקדם תרבות דמוקרטית: מנהיגות, מערכות ורשתות.
בסיוע תוי התקן ניתן להעריך את מידת ההטמעה של ארבעת העקרונות במרחבים אלו. בהמשך המצגת תמצאו כלים לביצוע הערכה כזו, כולל שאלות לניתוח הממצאים.

מתודולוגיות דמוקרטיות – מבוא להנחיה השתתפותית

אירועים השתתפותיים, הנשענים על מתודולוגיות השתתפותיות יוצרים אקלים קבוצתי של תרבות דמוקרטית, לכן נקרא להם לעיתים "מתודולוגיות דמוקרטיות". המצגת סוקרת את הרקע לצמיחתן של מתודולוגיות כאלו ואת המתודולוגיות ההשתתפותיות המרכזיות, כולל טעימות חווייתיות. המצגת היא מרומזת מבחינת המידע הכלול בה, ומיועדת למנחים שמכירים היטיב את "החומר".

מודל אפרת

מודל אפר"ת הינו מודל התנהגותי המבוסס על משנתו של אבי הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, אלפרד אדלר. במשנתו זו דיבר אדלר גם על עקרון הסובייקטיביות, הווה אומר שהמציאות ה'אמיתית' של האדם היא למעשה הההשתקפות הסובייקטיבית של המציאות בעיניו, השתקפות הנגזרת מסגנון חייו ומדעותיו. מתוך כך ניתן לחולל שינוי בתפיסת המציאות של האדם, על ידי בחינת הפרשנות הניתנת על ידיו לאירועים בהם הוא נתקל, והרחבת טווח הפרשנות שלו.

המודל מסייע לניתוח אירועים בלמידת עמיתים ולהבנייה של שיחות משוב אישיות וצוותיות.

השתלמות SML לצוות בית ספר

המצגת מיועדת על מנת לתת לך, המנחה, תמיכה ורעיונות איך לארגן את החומר בשקפים- בבואך להעביר השתלמות SML לצוות בבית ספר. מומלץ, כרקע, לעיין במסמכים מקיפים יותר שנמצאים בדמוקידע ביישומים SML וחינוך אישי.

חסינות לשינוי

מצגת מלווה להרצאת "חסינוי לשינוי" על פי תיאורית IMMUNITY TO CHANGE
מאת פרופ' רוברט קיגן וליסה לסקוב להיי