פרוטוקול- מה זה?

"פרוטוקולים"- מהם? לשם מה נוצרו? השימוש הראשון ב"פרוטוקול" נעשה ב 1991 בבוסטון בפגישה שנערכה בין 5 בתי ספר, שקיבלו מימון מחברת ,IBM , לבנות תוכנית שתהיה מותאמת לחזון אותו רצו לממש בקרב התלמידים. מטרות המפגש היו: ליצור היכרות בין האנשים שהגיעו ממקומות ובתי"ס שונים, ולהציע ל IBM תהליך מקדים הנשען על עבודה שכבר מומנה ולחבר […]

מצגת סוציוקרטיה 3.0: רקע, עקרונות וכלים 

מאת: אפרת בן צבי, על סמך החומרים מאתר https://www.sociocracy.info/ נושאי המצגת:  ההתפתחות הרעיונית של התפיסה והיישומים השונים שלה מהמאה ה- 19 ועד היום, הערכים ועקרונות הפעולה של המודל, מושגי יסוד ארגוניים להבנת המודל במאה ה-21, תבניות יסוד להפעלת המודל בארגונים.

מPBL לCBL למידה מבוססת עיר city based learning/community based learning  

רציונל חינוך מבוסס עיר הינו מודל פדגוגי המחבר בין מרחבי החינוך למרחב העירוני.  צו השעה לקידום אזרחות עירונית מעורבת ואחראית קורא לנו אנשי החינוך לפתח מיומנויות של אזרחות מקדמת (ולא רק מתנגדת) חשיבה ביקורתית המובילה לבניה של מציאות עירונית טובה יותר. חינוך לאזרחות מקדמת נבנית מתוך פעולה קולקטיבית המתפתחת מתוך יצירת חיבורים ושותפויות לטובת קידום […]

בית ספר של קהילות

מהי קהילת מורים לומדת ולמה היא זקוקה? מהי קהילת מורים לומדת
ברוח מדעי ההשתפרות? חוברת זו מתרכזת בעקרון ה"ארגון הלומד" להסברת תפקיד המנהלים והמורים בקהילת בית הספר.

מנהיגות והשתתפותיות: אסופת חומרים

המאמרים והראיונות בחוברת שלפניכם עוסקים כולם ברעיונות, מודלים וכלים לעיצוב מנהיגות ניהולית שיתופית ומערכות השתתפותיות.  מערכות משתפות הן מערכות בהן ההיררכיות מושטחות. במערכות כאלו קיימת חלוקה מחודשת של הסמכויות, על מנת לאפשר שותפות של חברי המערכת במוקדי הכוח.  בארגונים משתפים דרגות החופש של העובדים גבוהות הן באופי הגדרת התפקיד והן  במידת אוטונומיה לביצוע המשימות.  במערכת […]

לקפוץ בחבל טרזן: מסע בין חינוך דמוקרטי לדמוקרטיה

לקפוץ בחבל טרזן: מסע בין חינוך דמוקרטי לדמוקרטיה.מבוא לספר מאת רביב רייכרט צעד ראשון  רביב: הספר שלפניכם הוא במידה רבה דיאלוג. יש שתי סיבות לכך: ראשית, אני סבור כי ראוי שספר העוסק בדמוקרטיה – הוויה שמהותה היא דיאלוגית – ייכתב כדיאלוג; שנית, כתיבת הספר התבססה על שיחות ביני לבין ד"ר רון דביר. תחילה אציג את […]

מהו מרכז למידה?

מהו מרכז למידה? מרכז למידה הוא סוג של סביבת למידה המסייעת לטיפוח לומד עצמאי, ומתוכננת כך שתהווה את זירת ההתרחשות הלימודית של התלמידים, במובן הרחב. סביבה זו תחומה בדרך כלל באיזור מסוים, שם מרוכזים חומרי ההוראה-למידה והמשימות לצורך הפעלת הלומד. מאפייניו העיקריים של מרכז למידה עפ"י נוף (1997) הינם: מיקוד המשימות והפעילויות הלימודיות סביב מטרות ויסודות מארגנים. התלמיד מודע למטרות […]