Waze כלי לבניית תכנית עבודה

waze כלי לבניית תכנית עבודה. מאת: מיכל גרף

 

waze כלי לבניית תכנית עבודה

מאת: מיכל גרף

הכלי מיועד לבניית תכנית עבודה. הוא מאפשר לזהות סיפור- דרך נרטיבי, ולזהות מראש מעצורים או פקקים ותהערך אליהם.

לאחר הסיפורים האישיים  יש אפשרות ליוצר סיפור אחד
כלי לשימוש באמצע ובסוף שנה התבוננות על סיפור הדרך גם בדיעבד ולראות מה קרה במציאות.
חשוב לא להשאיר את הכלי רק אינטואיטיבי, אלא לבסס על עדויות מעשיות שאפשר להתבונן עליהם (שהסיפור דרך יתייחס לחומרי וקונקרטי)

ניתוח הצלחות ווייז

1 בקבוצה סימון הצלחות משותפות שהגענו אליהן השנה, יעדים שאנחנו מרגישים שהישגנו והגענו אליהם. (ניתן גם אישית- יעדים אישיים)
2 חלוקה לזוגות – כל זוג בוחר את אחד היעדים ומנתח את סיפור הדרך(ניתן להשתמש בסמלים המצורפים)
השלבים המשמעותיים שעברנו בדרך
איזה 'תאונות' / פקקים היו לנו בדרך
איזה 'מעקפים' נדרשנו לעשות
האם בחרנו בדרך הקצרה ביותר/ המשמעותית ביותר/ המעניינת ביותר/ המאתגרת ביותר
האם החלפנו בדרך מסלול
נסענו מהר או לא
3 באותם זוגות מענה לשאלה- אם אנחנו צריכים לתכנן דרך חדשה למקום אחר (ליעד אחר) מה המסקנות שלנו מהדרך הזו? מה ההמלצות שלנו לעצמנו?
4 שלב אפשרי- להתבונן על היעדים לקראת שנה הבאה ולבנות סיפור דרך עתידי שכולל את המסקנות שלנו.
אפשרות אחרת לעשות את אותו מהלך עם בעלי תפקידים על יעדים אישיים

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן