SML – רפלקציה בסיום טרימסטרים

מומלץ לקיים שלושה תהליכי רפלקציה במהלך השנה.
מטרות מפגשי הרפלקציה היא לאפשר למשתתפים להסתכל על התהליך שעברו וללמוד ממנו.
תזמון מומלץ לתהליכי הרפלקציה הללו יהיה בסביבות התקופות של הפקת התעודות והפגישות עם ההורים כך שניתן להשתמש במפגשי הרפלקציה גם כהכנה למפגש עם ההורים בימי הוריםחלוקת תעודות וגם כמקור לתכנים שיוכנסו לתוך התעודות המחזיקות את המהויות של החינוך האישי. לכל רפלקציה מומלץ לתת בין שיעור אחד לשלושה.

רפלקציה על תהליך בניית התכנית האישית אחרי החתימה
מטרת הרפלקציה הזו היא לבחון את החוויה של המשתתפים בחלק של בניית התכנית האישית שלהם.
איך היה להם לעשות זאת?
מה היה מאתגרקשה?
מה היה כיףקל?
האם מרוצים מהתוצאה?
האם ומה למדו על עצמם תוך כדי?
מה למדו על הכיתה שלהם?
מה דעתם על התהליך?
הצעות לשיפור שינוי בעתיד? וכו’…
רפלקציה על היישום בסביבות פסח
מטרת הרפלקציה הזו היא לבחון את החוויה של המשתתפים בחלק הראשון של היישום
של התכנית האישית שלהם.
איך הם חווים את ההתקדמות שלהם בהשגת המטרות?
איפה מתקשים?
האם ולמה קצב ההתקדמות שלהם שונה ממה שתכננו?
האם ואיזה שינויים היו רוצים לעשות? מה
למדו על עצמם? וכו’…
רפלקציה על השנה כולה
מטרת הרפלקציה הזו היא לבחון את החוויה של המשתתפים מהחוויה הכוללת של השנה.
נכון לעשות את המהלך הרפלקטיבי כחלק מתהליך
הפרידה וסיום השנה להלן.
איך הם מסכמים את השנה?
האם השיגו את היעדים שלהם לשנה זו?
אם כן מה עזר להם להשיג את היעד?
אם לא מה קרה?
איזה מסקנות לוקחים לעצמם לשנה הבאה? וכו’…

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן