SML- מהות תהליך מתודות- הבחנה

חשוב שההפרדה בין מהות, תהליך SML ומתודות תהיה ברורה.

מהות, תהליך ומתודות

מהות
כשאנחנו מדברים על מהות אנחנו למעשה מדברים על הערכים שבבסיס התפיסה החינוכית של החינוך האישי. המהויות עליהן אנו מדברים הן: דיאלוג, תפיסת האדם כשלם, תפיסת האדם הלומד, שיח חוזקות ואזורי צמיחה, שיח חלומות, מרחבי בחירה חופשית, אחריות אישית, ערבות הדדית, שותפות והשתתפות ופלורליזם.
תהליך
כשאנחנו מדברים על תהליך אנחנו למעשה מדברים על מיקום הקבוצה בתוך המהלך ה-SML ובתוך המהלך השנתי. באופן כללי הכיוון במהלך הוא קדימה. מבחינת התהליך בהחלט אפשרי להתגמש לפי אופי הקבוצה ויכולות המחנך. תהליך ה-SML כולל:
היכרות

 • חוזה קבוצתי
 • העמקת היכרות
 • מאיפה באתי?
 • מה למדתי?
 • איך אני לומד?
 • איפה אני נמצא?
 • לאן אני רוצה להגיע?
 • מה אני רוצה ללמוד?
 • איך אדע שהגעתי לשם?
 • איך אמדוד את הלמידה שלי?
 • איך אגיע לשם?
 • איך אלמד?
 • חתימה על תכניות אישיות (סביבות חנוכה)
 • רפלקציה על בניית תכנית
 • יישום ומעקב קבוצתי
 • רפלקציה על יישום וכיוונונים אחרונים (סביבות פסח)
 • יישום ובגרויות
 • סיכום, פרידה וסיום (רפלקציה שנתית)
מתודות

מתודות הן אוסף הפעולות והגירויים בהם אנו עושים שימוש לצורך גיוס התלמידים לתוך המהלך. כיוון שהמתודות נועדו לשרת את המטרה והן אינן מטרה בפני עצמה, שינוי מתודות לצורך התאמה לקבוצה ולמחנך זה דבר שכיח ונכון. ככלל בעבודה עם בני נוער מומלץ לגוון במתודות ובמיוחד כשמדובר בקבוצה הטרוגנית מבחינת אופי הפרטים שבה. סוג המתודה נקבע מתוך משחק במספר גורמים:

 • שימוש במרחב – ישיבה במעגל, ישיבה בח', שימוש בשולחנות, שימוש בקירות, הסתובבות בתוך הכיתה, פעילות מחוץ לכיתה וכו'.
 • גודל קבוצת עבודה – דיון במליאה, עבודה בקבוצות גדולות (6-10 תלמידים בקבוצה), עבודה בקבוצות קטנות (4-6 תלמידים בקבוצה), עבודה בשלשות, עבודה בזוגות, עבודה עצמית.
 • שימוש בעזרים – שימוש בקלפים, שימוש בחפצים, שימוש בציור, שימוש בקולאג', שימוש בדפים לכתיבה, שימוש בטפסים למילוי, שימוש בבריסטולים לאיסוף כתיבה, שימוש בלוח, שימוש בחומרים מצולמים, שימוש במוזיקה, שימוש באקטואליה, חיבור לחומר לימודים, או לידע כללי וכו'.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

כלים משחקיים – טאקי רפלקטיבי

מטרה כרטיסיית עזר

בניית מרחבי עצמאות

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן