SML ככלי למיפוי בית ספרי

שאלה 1: מאיפה באנו?
מאיפה הגענו לנקודת הזמן כיום (שאלת מיפוי) בית ספר א' - חדר מורים מגובש, צוות מכיל, הילד במרכז. בית ספר ב' - צוות חינוכי שותף ובעל גאות יחידה, עבודה עם לקויי שמיעה, אמונה שכל אחד יכול. צוות שנדד.
דוגמא לשימוש ב SML ככלי למיפוי בית ספרי

שאלה 1: מאיפה באנו?

מאיפה הגענו לנקודת הזמן כיום (שאלת מיפוי)
בית ספר א' – חדר מורים מגובש, צוות מכיל, הילד במרכז.
בית ספר ב' – צוות חינוכי שותף ובעל גאות יחידה, עבודה עם לקויי שמיעה, אמונה שכל אחד יכול. צוות שנדד.

שאלה 2: איפה אנחנו היום?

טבלת חוזקות חולשות דוגמא למיפוי

חוזקות: חולשות:
אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית מיעוט הורים שיוצר אווירה שלילית
שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות משבר אמון מתיש עם הורים בעקבות פירסום תוצאות
המיצב
אינטגרציה עם אוכלוסיה חזקה ערעור הבטחון המקצועי של הצוות עקב המיצב
ותגובות ההורים
יכולת הכלה עם דרישות ברורות העדר תחושת צוותיות, שתי קבוצות בתוך חדר מורים
אמונה שכל ילד יכול להגיע ל…
הורים יוזמים ומעורבים
שאלה 3: לאן אנחנו רוצים להגיע?
 • עבודת צוות מייטבית – אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד
 • ראייה הוליסטית של הילד בכל הצוות
 • שיח צוות רב מקצועי על כל ילד בראייה הוליסטית
 • הקניית כלים טיפוליים לצוות
 • קידום הישגים
 • חיזוק וחידוד יחודיות בית הספר
 • ביטוי לערכים דמוקרטיים
 • גאוות יחידה
 • הצלחה בשילוב תלמידים
שאלה 4: איך נדע שהגענו?
 • מצבת המורים לשנה הבאה לא תשתנה, מורים לא ירצו לעזוב
 • מספר היעדרויות מלימודים יופחת
 • כל איש צוות יישא בתפקיד כלשהוא – חונכות בין אנשי צוות, ליווי בתחום חוזק וכד',
 • עליה בהישגים
 • הנהגת הורים מעורבת ושותפה
 • עליה במספר הנרשמים מתוך השכונה ומחוצה לה,
 • ידברו עלינו טובות ויראו את הייחודיות שלנו באמצעי התקשורת
 • נראות לייחודיות בית הספר בחזות בית הספר
 • תוצאות טובות לשאלון שביעות רצון פנימי של תלמידים, הורים, צוות – בטחון, גאווה, הנאה.
שאלה 5: איך נגיע לכך?
 • מעגלי שיח צוותים, מעורבים ובקבוצות קטנות במשך השנה
 • פיתוח פורטל מקצועי מתוקשב
 • זמן משותף למפגשים בין אישיים מקצועיים (מרחב פתוח)
 • מפגשי גיבוש ופעילות משותפת עם גורם חיצוני מפעיל
 • יצירת פרויקט משותף שכל הצוות מוביל יחד
 • הדרכות לצוות מתוך הצוות, בתהליך מקביל למה שאמורים לעשות עם התלמידים: מעגלי שיח, SML אישי, הכלה רגשית וכד'.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

איך להעריך- 120 תוצרים

השתלמות SML – מפגש שלישי – מאיפה באתי?מי אני?

היכרות בקבוצות

השתלמות צוותים חריש – מפגש שמיני

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן