SML – ימים מיוחדים -ימי הורים, תעודות, ימי הולדת

מאת: איתי אלטר

ימי הורים:
מטרת ימי הורים היא לבחון את מצבו ותפקודו של התלמיד בבית הספר ובלימודים. בחינוך האישי בחינה זאת נעשית בצורה דיאלוגית ומתוך העברת האחריות עליה לתלמיד. לפני יום ההורים מומלץ לתת לתלמיד ולהורים הנחיות הכנה:

  • לתלמיד ההנחיות יכללו שאלות לרפלקציה עצמית על תפקודו. שאלות כגון:

איך היית מסכם את תקופת הלימודים האחרונה?
במה אתה טוב? במה אתה פחות טוב?
במה התקדמת מאז השיחה האחרונה?
במה התקשית מאז השיחה האחרונה?
מה היית רוצה שיקרה בתקופה הבאה?
מה אתה מתכוון לעשות כדי להשיג זאת?
מה אתה צריך מהמחנך לשם כך?
מה אתה צריך ממורי המקצוע לשם כך?
מה אתה צריך מההורים שלך לשם כך? וכו'…

  • להורי התלמיד ההנחיות יכללו שאלות לרפלקציה על תפקודו של ילדם. שאלות כגון:

איך היית מסכם את תקופת הלימודים האחרונה? במה הילד שלך טוב? במה הילד שלך פחות טוב? במה ילדך התקדם מאז השיחה האחרונה? במה ילדך התקשה מאז השיחה האחרונה? איך התפקוד של ילדך בבית? מה אתה מתכוון לעשות כדי לעזור לילדך בלימודים? וכו'…
מהלך השיחה ביום ההורים יתחיל בכך שהתלמיד יציג את התקופה שעברה מאז השיחה האחרונה ויתייחס להתקדמות שלו ולקשיים שלו. השאיפה היא שהתלמיד יהיה זה שיציג את התמונה הכוללת של מצבו מבלי שהמורה יצטרך "לדווח" להורים. אחרי שהתלמיד יסיים את דבריו יגיע תור ההורים ורק בסוף המחנך ידבר. כשהשאיפה היא שכשיגיע תורו לדבר הוא בעיקר יאסוף את כל מה שנאמר ויתייחס למה הוא ובית הספר יכולים לעשות כדי לסייע לתלמיד.
במקרה הצורך המחנך גם יתייחס למה בית הספר מצפהדורש מהתלמיד.

אסיפות הורים:
אסיפות הורים בחינוך האישי משמשים בעיקר להצגה של תכנית החינוך האישי בתחילת השנה והצגה של תוצרי תהליך החינוך האישי בנקודות משמעותיות, אם זה רלוונטי.
ימי הולדת:
על המחנך להחליט האם הוא מתכוון להתייחס לימי הולדת ובאיזה אופן. הכלל המשמעותי העיקרי הוא, שאם המחנך מחליט להתייחס לימי ההולדת עליו להתייחס לימי ההולדת של כל הילדים ולהקפיד על התייחסות שווה לכולם. המלצתי למי שבוחר להתייחס לימי הולדת היא להקדיש שיעור חינוך אחד בחודש כדי להתייחס לכל ימי ההולדת של אותו החודש וביוני לפני סיום הלימודים להתייחס לכל ימי ההולדת של הקיץ (יוני, יולי ואוגוסט).
תעודות:
באופן כללי השאיפה היא שיהיה ביטוי למהויות של החינוך האישי ולתהליך שקורה בכיתות החינוך בתעודות שמחולקות בסוף כל שליש. ישנן דרכים רבות לעשות זאת. כיוון אחד, פשוט יחסית הוא לתת ביטוי לתכנית האישית בתוך התעודה כך שבשליש הראשון יוגדרו המטרות של התכנית האישית בתוך התעודה ובשני השלישים הבאים תהיה התייחסות להתקדמות של התלמיד ביישום התכנית.
בסופו של דבר כל בית ספר צריך לבחור את הדרך בה הוא מעוניין לתת ביטוי לחינוך האישי בתעודה.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן