SML חתימה על חוזה אישי – תוכנית אישית

במועד שנקבע לכך יש לארגן מפגש טקסי של חתימה על התכניות האישיות.
מומלץ להגיע לכך לפני תחילת השנה החדשה. שיעור לפני כן צריך שיהיה שיעור שבו מחליטים שהתכניות מדויקות ומשופרות לשביעות רצון כולם כך שבשיעור הבא נעשה טקס חתימה.
אפשר להביא כיבוד ומומלץ להפוך את השיעור הזה לחגיגי, אולי אפילו לעשות את זה אחה”צ עם הוריםמורי מקצוע שמלמדים את הכיתהאורחים אחרים.
בשיעורים שיהיו אחר כך נעזור אחד לשני במימוש התוכניות האישיות הללו – לצורך החתימה צריך שני העתקים של כל תכנית כך שאחרי החתימה העתק אחד נשאר אצל התלמידים והשני אצל המחנכים.
חתימות
אפשר חתימה של התלמידים ושל המחנךים או לחילופין חתימה של התלמידים וחתימה של נציגים מטעם הכיתה. – להדגיש שהחתימה מייצגת התחייבות של התלמיד לעשות כמיטב יכולתו
לעמוד בתכנית האישית והתחייבות של הקבוצה כולה ושל המחנך לעשות כמיטב יכולתם לעזור לתלמיד או תלמידה במימוש התכנית.
עיצוב ונוסח התכנית
הבחירה באיזה תוכן יופיע בתכנית האישית עליה חותמים ובאיזה עיצוב ייעשה שימוש נתונה למחנך ולתלמידים. אין כמעט סוף לאפשרויות. הבחירה צריכה לקחת בחשבון שלושה מרכיבים עיקריים:

  • התכנית האישית עליה חותמים צריכה לייצג בצורה הטובה ביותר את התוצר של העבודה על 5 10 השאלות של ה SML בשבועות שקדמו לחתימה. שווה לעבור על כל החומרים שנאספו בתהליך העבודה ולחשוב על מה ואיך לייצג אותם בתוך התכנית האישית עליה חותמים.
  • התכנית האישית עליה חותמים אמורה להיות עוגן משמעותי להמשך העבודה בהמשך השנה. בשל כך יש חשיבות לבחון באיזה מתודות ואופנים מתכננים לבצע את המעקב על היישום שלה ובהתאם לכך איזה תוכן ואיזה עיצוב של התכנית האישית ישרת הכי טוב את המעקב הזה )לשם כך שווה לקרוא את החלק על המתודות לדוגמא של מעקב על יישום תכניות אישיות כדי לבחור ברמה הכללית את הדרך בה המחנך מתכוון להמשיך את העבודה לאורך שארית השנה ולהתאים אליה את התכניות האישיות.
  • בסופו של דבר התכנית האישית היא תוצר פיזי ולעתים הרעיונות הכי טובים יכולים ליפול מסיבות טכניות של ביצוע.

חשוב שההחלטה לגבי מה יהיה בתכנית האישית ואיך היא תראה תקח בחשבון את האפשרויות הטכניות הקיימות בבית הספר ) למשל הדפסה בצבע או שחור לבן? על נייר רגיל או נייר מיוחד? מקוון או לא? וכו.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן