SML ארגוני

SML ארגוני

תהליך זה אליו שותפים צוות המורים, מזמן הכרות עם הכלי מחד ומעורבות בקביעת הנושאים שהצוות רוצה
לשנות מאידך.
מצ"ב דוגמא לתהליך שנעשה בבית ספר יסודי, כשהיה בשנתו השישית בתכנית חלוץ, לאחר זיהוי צורך מרכזי ביצירת צוות משותף בעל קו ברור של בית הספר,כל זאת- בשנה שלישית למיזוג בית הספר עם בית ספר לילדים בעלי לקות פיזית.

SML בית ספרי
  • המנחה מציגה את השאלה, הצוות משיב, כל התשובות נרשמות.
  • לאחר המפגש נשלח סיכום למנהלת שמעבירה אותו לכל צוות בית הספר.
  • אחת ל- 3 חודשים, מתבוננים בסיכום זה ובודקים איפה אנחנו ביחס אליו. התבוננות זאת נעשית עם ההנהלה.
  • בסוף השנה מציגה המנהלת את מה שנעשה השנה ביחס למה שעלה ביום ההיערכות.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מהלך סדנא מורידים ערכים אל הקרקע

סט כלים – דף עבודה אישי לסיור

דף משוב/ רפלקציה – מעגל החיים

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן