PBE – למידה במרחב העירוני – אופן השימוש במרחב

אופן השימוש במרחב בתהליך הלמידה:

אופן השימוש במרחב בתהליך הלמידה:

  1. השימוש בסוגי המרחבים השונים יכול להתרחש בכמה דרכים. אנו מסווגים את השימוש ל-4 אופנים המכתיבים את בחירת הפדגוגיה לתהליך הלמידה, את משך השימוש במרחב בתוך תהליך הלמידה ואת התנועה בין הלמידה בשטח ללמידה בתוך בית הספר:
  2. חשיפה – המרחב משמש כגירוי ללמידה, המרחב משמש כבמה להצגת תוצרי למידה.
  3. העמקה – המרחב משמש כשדה לאיסוף ידע.
  4. התמחות – המרחב משמש כשדה המחקר, או כשדה להתנסות.
  5. אקטיביזם – זיהוי בעיות במרחב הדורשות שינוי – המרחב כשדה פעולה.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן