רב תרבותיות בבתי ספר מיוחדים

הכשרת צוותים חינוכיים להתמודדות עם הטרוגניות במהלך מפגש עם שונּות אתנית, לאומית ודתית

פירוט התכנית והרציונל שהוביל לפיתוחה:

רציונל בתי ספר מיוחדים – למשל בבתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים כילדים חרשים ובעלי פיגור שכלי, ואף בבתי חולים – הם מסגרות שבהם נפגשים ילדים וילדות, עם אנשי חינוך מתרבויות ומעמים שונים, החיים בתנאי מציאות מגוונים ושונים אלו מאלו, ולעתים אף קונפליקטואליים. בחלק מן המקרים מדובר באוכלוסיות המתנהלות מתוך קיום של מגע מינימאלי, אם לא מתוך ניתוק מוחלט; לדוגמה, יהודים ותיקים ועולים חדשים, דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, אזרחי ישראל פלסטינים מ-1948 ואזרחים פלסטינים ממזרח ירושלים. מחוץ למסגרת הבית-ספרית אנשים אלו כמעט ואינם נפגשים, ואם כן – המפגש אינו מתרחש תמיד בנסיבות מקלות, וקרוב לוודאי שאין מקום מוגדר להתמודדות עם משמעויותיו ועם התחושות המתעוררות בעקבותיו; לעתים מעוררים מפגשים אלו מורכבות רגשית, מחשבתית, רעיונית ולשונית, הן בקרב התלמידים והן בקרב המורים, ואף מציפים תחושות של זרות ושל אי-ההיכרות, בד בבד עם הפוטנציאל הקיים בחברה הטרוגנית המורכבת מקהילות אלו. לאור כל אלה, התעורר צורך לבנות מערך ייעודי המכשיר את אנשי החינוך להתמודד עם מורכבות המפגשים הללו במסגרת תפקידם החינוכי והאנושי, מתוך המגע עם אוכלוסיית התלמידים המגוונת, וכן עם הוריהם ושאר בני המשפחה. כישורים אלו אינם נלמדים במסגרת ההכשרה המקצועית הקונבנציונלית , ולכן מבקש הפיקוח לדאוג להכשרת אנשי החינוך הללו במסגרת עבודתם השוטפת, בהשתלמות בית-ספרית. כצעד ראשון הוחלט לקיים "פיילוט" בשני בתי ספר של החינוך המיוחד, שיהווה בסיס להמשגה ולהרחבת הפרויקט בבתי ספר מיוחדים נוספים ברחבי הארץ.

מטרת התכנית ומסגרת ההשתלמות:

לפי בקשת המזמינים/ות, ההשתלמות תתקיים בתדירות של פעם בשבועיים בין חודש נובמבר לחודש מאי תשס"ז. מניסיוננו, ביוני בתי ספר עסוקים בסיומי שנה ותכנים אחרים, ואין פניות לעבודה קבוצתית שוטפת בנושאים מורכבים אלו. תוכננו 12 מפגשים במשך השנה. הצוותים ייפגשו פעם בשבועיים באופן רציף, לא כולל חופשים וחגים. מכיוון שהעבודה היא תהליכית וברובה מתנהלת בקבוצות קטנות, נוכחות בכל המפגשים ומתחילת כל מפגש ועד סופו, היא חיונית וקריטית לעבודה משמעותית. יש להקפיד על נוכחות מלאה, יותר מאשר אולי בהשתלמות בה הלמידה היא עיונית וניתן להשלים את הנלמד מרישום של קולגה או מקריאה בספר.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן