תעודה – דוגמאות

מטרת התעודה היא הערכה מסכמת של הלמידה לאורך תקופה, והיא מעניקה תמונה מלאה ומקיפה של השגי התלמיד. כמו כן התעודה פומבית ולכן ניתן לשתף בה את הסובבים את התלמיד, המורה, ההורים, חבריו לכיתה ואחרים.
להערכת ההשגים יש תפקידים רבים, ולפיכך יש לדיווחי הערכה נמענים רבים, ובהם התלמידים, הוריהם, הנהלת בית הספר שבו הם לומדים והנהלת בית הספר שבו ילמדו, וכן גורמים שונים במערכת החינוך; לשם סיפוק צורכי המנענים השונים קיים מגוון רחב של צורות דיווח על השגים, ובהם הערכה מילולית, הערכה מספרית ושילובים שונים בין השתיים.
מומלץ לתכנן תעודה שתהיה ייחודית לבית הספר ותשקף את תהליכי הלמידה הנהוגים בו.

דוגמאות לתעודות

 width= width= width=

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מדריך למנהל – מבנה ארגוני ותרבות

דוגמאות לתהליכי למידה – חשיפה

איכה – מסע בין כוכבים הנחיות למשחק

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן