תכנון מהלך שיתוף ציבור

הנציג המתווך בין הרשות לציבור והגורמים המובילים מהרשות- חייבים לקחת בחשבון את הרקע וההיסטוריה של הנושא העומד על הפרק. 

  1. בשלב הראשון יש לבדוק מה המטרה של שיתוף הציבור ומהן המגבלות סביב ההחלטה- חקיקה, תקציב, על מה אפשר לדון ומה לא ניתן לדון עליו, מיהם הגורמים הנוגעים לפרויקט.
  2. בשלב הבא יש ללמוד מהציבור את תפיסתו בנוגע לנושא.
  3. לאחר שיודעים מה המטרות, מי הציבור, מי הגורמים להם נוגע התהליך, מה המגבלות ומהם לוחות הזמנים:

– ניתן לקבוע מה רמת המעורבות של שיתוף הציבור. רמת המעורבות יכולה להשתנות בין בעלי עניין והשלבים בתהליך. 

– ניתן לתכנן את תהליך שיתוף ציבור

 

שלב הפרויקט רמת המעורבות (מידת ההשתתפות) בעלי העניין בהתאמה לכל שלב כלים/ מתודות מי? היכן? אומדן זמן
           
           
שלב הפרויקט מידת המעורבות ומטרתה בעלי העניין בהתאמה לכל שלב כלים/ מתודות מי? היכן? אומדן זמן
שלב מקדמי: תכנון ראשוני עם המשילות המובילה  – מנהל אגף החינוך      שיחה מנהל האגף, שיחות מקדימות עם מוביל התהליך למיפוי בעלי תפקידים, בעלי עניין הרלוונטיים ליצירת מיפוי ראשוני + הגדרת ועדת היגוי  שתי פגישות 
רתימת בעלי התפקידים ובעלי העניין הרלוונטיים לוועדת היגוי 

שיתוף פעולה – בנייה משותפת \ מקבל ההחלטה סופית הוא מנהל האגף  מנהל אגף חינוך, מנהלת מחלקת גיל רך, משרד החינוך, נציגי צוותי חינוך מכלל המגזרים והתפקידים, מנהלת תחום קהילה, מנהלת מחלקת נוער, רכזי תנועות הנוער, יו"ר ועד הורים מרכזי, מנהל המתנ"ס, מנכ"ל העירייה , מנהל החברה העירונית. 1. פירסום קריאה והזמנה לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים לקחת חלק בוועדת היגוי2. שיחות אישיות לרתימה, דיוק וברור אם חסרות פרספקטיבות בוועדת ההיגוי 3. ועדת היגוי ראשונה לדיוק שלבי המהלך והתוצר הסופי ובהירות לגבי רמות השותפות בכל שלב   שבועיים 
יידוע כלל השותפים בתהליך שיוצא לדרך

יידוע  תושבים, מנהל אגף, ועדת היגוי כלל תושבי הרשות מקבלים הודעה אישית (מצורפת לחשבון ארנונה) ובה תיאור התהליך כפי שהוגדר על ידי ועדת ההיגוי
2. מספר מפגשי תושבים עם מנהל האגף/ חברי ועדת ההיגוי  בזום + מפגשים בלתי אמצעיים במרחבי העיר השונים , להבנת התהליך המתוכנן
  – לקבוע תאריכים  שבועיים
מיפוי לאיסוף נתונים על הקיים , על עמדות, על האתגרים וכו היוועצות  כלל התושבים/ קבוצות מיקוד / בעלי עניין ממוקדים פגישות אישיות, קבוצות מיקוד בעלי עניין, סקרים, שאלונים לכלל הציבור ,   שבועיים
השקפת תוצאות מיפוי ושאלונים, דיוק שאלת שיתוף הציבור שתתרחש בכלל השכונות  יידוע  ועדת היגויכלל התושבים  פרסום בכלי התקשורת השונים של הרשות מול תושבים / דואר פיזי, מייל/ רשת/ אתר שנבנה לטובת המהלך   שבוע 
תהליך שיתוף ציבור בכלל השכונות 

היוועצות / מעורבות  צוותי חינוך שכונתיים/ הורים/ בעלי תפקידים/ גופים שונים  שלב ראשון – נפרדות תפקידית, הבנת ייחודיות וצרכים שלב שני – חיבור בין מגזרי בשכונהשלב שלישי – חלימה ותמונות עתיד משותפות     חודש
איסוף תובנות למוצר שכונתי על ידי מובילי המהלך והחזרה לתגובות  ומשוב מאנשי השכונה  מעורבות  כנ"ל משוב בפורמט דיגיטלי ופיזי מספר אפשרויות למפגש ושיחה+מרחב וירטואלי לתגובות  שבועיים
סגירת מסמכים שכונתיים והשקפת מסמך סופי יידוע  ועדת היגוי כלל המשתתפים ועדת היגוי אוספת ומחליטה על תוצר סופי ועדת היגוי משקיפה ומשיקה השקה חגיגית ב אירוע/ הפנינג/ חגיגה + משלוח טקסט המתאר איך ממשיכים מכאן לקראת מהלך המשך של יצירת סיפור מוסכם עירוני המשלב את כלל השכונות .(מכאן ממשיכים  לשלב מעגל שיתוף שני) שלושה שבועות 

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן