תכנון כללי של הניסוי

תכנון הניסוי הוא שלב מרכזי במעגל ה"תן־קח" ובעבודת קהילת המורים, ולכן כדאי להקדיש לשלב זה משך זמן ראוי בתהליך הנחיית המורים. הניסוי מורכב מפעולת התערבות שנעשית עם התלמידים, ומשתי פעולות מדידה – לפני הניסוי ואחריו. המדידה תאפשר לוודא שאכן הושג שיפור, ושההתערבות מוצלחת. תכנון הניסוי כולל הן את תכנון פעולת ההתערבות, הן את בחירת כלי המדידה והמחקר המתאימים (תצפית, שאלון, ריאיון, בדיקת עבודות, קבוצת מיקוד ועוד והן את בניית הכלים.ייתכן שבשלב זה, לאחר העבודה עם דיאגרמת שלד"ג ולאחר איסוף הנתונים מהשטח, דרך ההתערבות כבר תהיה ברורה למורים. במקרה כזה אפשר למלא יחד את דף תכנון מהלך "תן־קח", לחלק משימות בין חברי הקהילה ולצאת לדרך. אם לא, בעמודים הבאים מפורטים כלים ושלבים נוספים שמטרתם לסייע לקהילת המורים לתכנן ניסוי.

דף תכנון מהלך "תן־קח"

תאריך:
שם המורה:
שם בית הספר/קהילת מורים:
נושא/שם הניסוי הפדגוגי:

שלב התכנון:

תיאור קצר של פעולת ההתערבות: מה המטרה? מהי הפעולה? מה יקרה בעקבותיה?
מי יבצע את הפעולה? במי ממוקדת הפעולה?
מתי הפעולה תתבצע?
איפה הפעולה תתבצע?
טבלה: *לאיזו עזרה תזדקקו בשלבים השונים?

שאלה מובילה:
מה נרצה ללמוד
מביצוע מעגל "תן־
קח" זה?
נתונים: אילו
נתונים נאסוף כדי
לענות על השאלה
שלנו?
ציפייה: מה
הציפייה שלנו? מה
יקרה לדעתנו?
תוצאות: מה היו
התוצאות? מה
למדנו? )למלא
לאחר הביצוע

קהילה לומדת וחזרה לפעולה

שלב קהילה לומדת רפלקציה:

מה קרה אחרי שביצעתם את הפעולה? מהן התובנות שלכם? מה הפתיע אתכם? מה אּיתגר אתכם במהלך
הפעולה ומהם האתגרים לעתיד?
מהם הממצאים העיקריים שהתגלו בעקבות הבדיקה?
מהי פרשנותכם לממצאים?
מה תיקחו איתכם מהמהלך הזה היעזרו בעמודת התוצאות בטבלה?

שלב חזרה לפעולה הצעדים הבאים:

מהם הצעדים האפשריים הבאים? אילו שיפורים תציעו
למעגלי "תן־קח" הבאים? האם תמליצו לוותר על פרקטיקת השינוי הזאת?
אם כן, למה?
עוברים מהגדרת הבעיה לתכנון הניסוי בהמשך לעבודה עם דיאגרמת שלד"ג
ציוד נדרש עבור הפעילות:

  • דיאגרמת שלד"ג על בריסטול או מוקרנת על הקיר
  • לוח וטוש ללוח

מהל הפעילות:
מתבוננים יחד שוב בדיאגרמת השלד"ג שיצר הצוות, וכותבים על הלוח את המשפטים הבאים:
אם רוצים לשפר את…
צריך להתמקד בממד…
ובסיבה…
הדרך שלנו לעשות זאת תהיה…
משלימים את החלקים החסרים תוך כדי דיון:
בחלק הראשון של המשפט הראשון מנסחים את הבעיה,
בחלק השני שלו את הממד ("העצם" הגדולה בדיאגרמה) שבתחומו רוצים לבצע את ההתערבות,
ובחלק השלישי את הסיבה לבעיה שבה רוצים להתמקד. המשפט השני יעסוק ברעיון לפעולת התערבות.

דוגמה

אם רוצים לשפר את מעמד "הילדים השקופים" ואת הרגשתם, צריך להתמקד בממד תפקוד המורה מול האתגר ובסיבה לבעיה – היעדר כלים לזיהוי מצוקות תלמידים והתמודדות עמם. הדרך שלנו לעשות זאת תהיה סדנת מורים מעשית בת שלושה מפגשים שתעסוק בנושא.

לקריאה נוספת

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן