תוצאות מצופות מתהליך שינוי בבית הספר

מאת: אפרת בן צבי

כיצד ניתן לדעת שהגענו? מה נחשב שלב מתקדם ביותר בתהליך שינוי של בית ספר?  נדע זאת על פי שני סוגי התייחסויות:
ראשית  שקיימים בבית הספר מבנים שמחזיקים את היכולת לשינוי מתמיד וחדשנות. שבית הספר מסוגל לקדם ולתחזק באופן עצמאי תהליך כזה: סדירויות ארגוניות והתנהגותיות המקיימות את תהליך שינוי בבית הספר. בצד השינויים שחלו .
שנית שחלו בבית הספר שינויים. שיש תוצאות לתהליך ושתוצאות אלו ניכרות בכל קבוצות היחס של קהילת בית הספר: תלמידים, מורים, בעלי תפקידים ומנהל ולעיתים גם בקרב ההורים וקהילה.

להלן התוצאות המצופות עם סיום הליווי:

מבנים לאחזקת תהליך לאורך זמן

בתחום הרעיוני

 • קיום של שפה בית ספרית ייחודית המדוברת על ידי כל הבאים בשערי בית הספר על בסיס של סיפור משותף, מהויות משותפות, מטרות משותפות ותמונת עתיד הידועה לכולם.
 • תיעוד והפצה של ידע.

בתחום הפדגוגי

 • מתקיימת פדגוגיה והערכה המאפשרים את מימוש הסיפור המשותף.
 • קיימים זמן ומשאבים המתאימים ליישום של הפדגוגיה ודרכי החינוך שהצוות לקח על עצמו לקדם עם התלמידים.

בתחום הארגוני

 • ישנם בעלי תפקידים וסוכני שינוי פנימיים שתומכים בתהליך.
 • קיום של מבנים ארגוניים המאפשרים תרבות דמוקרטית (כמו מפגש המתקיים על פי פרוטוקול לקבל החלטות במשותף).
 • קיימות בו  סדירויות ארגוניות והתנהגותיות המאפשרות לצוות זמן עם עצמו: לחשיבה, ליצירה, לפיתוח וולרפלקציה על הנעשה בשטח.
 • ישנם מדדי הצלחה ברורים שבית הספר קבע לעצמו.
 • כארגון לומד: צוות בית הספר מתוודע באופן קבוע, לפחות פעמיים בשנה, לחדשנות חינוכית באמצעות סיורים והרצאות.

בתחום היחסים

 • מערכות יחסים דיאלוגיות ומצמיחות.
 • תלמידים, אנשי צוות והנהלה פועלים בתרבות הרואה את הפרט ומכוונת להצמחתו והעצמתו.

פירוט מלא של סדירויות אלו ניתן למצוא בנספח מחוון תהליכי שינוי

שינויים שהתרחשו בפועל

בתחום הרעיוני

 • כ 80% של המורים שותפים בפועל במימוש החזון ומסוגלים להסביר את הקשר בין החזון לפעילות הבית סיפרית.
 • קיים שימוש שוטף במושגי היסוד הרעיוניים בקרב כלל השותפים: הנהלה, מורים, הורים ותלמידים.

בתחום הפדגוגי

 • קיים גיוון אמצעי למידה בכיתות (הכיתות עשירות במגוון חומרי יצירה/ מחשבים/ ברקו/ נגינה/ נגרות/ ספרים וכיוצא בזה) ובשימוש במרחבי למידה שונים.
 • כ 80% מהתלמידים מדווחים שאופני הלמידה מאפשרים להם לבטא יכולות אישיות מגוונות.
 • רמת הישגים, במבחנים סטנדרטיים (כולל בגרות) , גבוהה ביחס לאוכלוסיות דומות.
 • כ 80% מהמורים מדווחים על חוויית למידה/ הוראה משמעותית.

בתחום הארגוני

 • ביקוש גובר של מורים להשתייך לצוות בית הספר.
 • גדילה במספר התלמידים המעוניינים להתקבל לבית הספר.
 • כ 80% מצוות בית הספר מביע אמון במנהיגות בית הספר: מנהל, הנהלה, צוות מוביל שינוי
 • כ 90% מחברי ההנהלה וצוות מוביל שינוי חושבים שהערכה הינה כלי ללמידה ארגונית וקידום שינוי.

(פירוט מלא של השינויים  ניתן למצוא בנספח "מחוון תהליכי שינוי").
יש לציין כי נקודת ההתחלה ותוצאות העבודה של כל  שנת לימודים, שונות מבית-ספר לבית-ספר ותלויות במשתנים רבים:  מצב חדר המורים (למשל משתנים של גיל, ותק, שחיקה), אישיות המנהל, מידת מקדמי השינוי, החסמים לשינוי, מידת העוצמה שלהם וכיו"ב.
לדוגמה: בדרך כלל בשנה הראשונה העיסוק המרכזי הוא בבניית תשתיות ארגוניות ורעיוניות. לעתים המנחה פוגש בית ספר שקיים בו צוות מוביל רעיון, שקיים בו חדר מורים עם תרבות של שיח חינוכי וכיו"ב. במקרה כזה יכול להיות שהתהליך שיוחלט עליו בשנה הראשונה יהיה בדומה למה שמוגדר כאן כפעולות של שנת הליווי השנייה.
נובע מכך שהמיפוי עם תחילת הליווי והערכות המצב בסוף כל שנה ותחילתה הם שלבים בלתי נפרדים מהתהליך, וחיוניים לתכנונו משנה לשנה. ( מיפוי כזה יכול גם לסייע למנחה בהבחנה בין הצלחתו המקצועית כמלווה לבין ההצלחה של בית הספר בתהליך).
המבנה שתומך גם בתהליך ומאפשר את הערכתו הוא מחוון הכולל חלוקה  לממדים השונים- כפי שהוזכרו לעיל,   והיגדים שמתארים תוצאות  מצופות בממדים אלו .המחוון  מתייחס לפי העניין לאוכלוסיות יעד שונות- מנהל, מורים, תלמידים וקהילה.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן