תהליך שינוי חינוכי רשותי- השלבים בתהליך

מאת מיכל גלבוע

שלבי הדרך  של מקום  הבוחר להפוך למקום של  חינוך

הדרך תתחיל ביצירת עוגנים רעיוניים ומבניים  ותמשיך בתהליך התפתחות מתמיד. היכרות עם השלבים האפשריים בדרך, מפתחות ההצלחה לתהליך וגם חסמיו ומכשוליו, תאפשר לעוסקים במלאכה לנווט במסע השינוי תוך הבנה של חוסר הידיעה וההפתעות הצפויות בדרך.

עוגן רעיוני

חשיבה חינוכית במובן הרחב של המושג חינוך, כפי שהגדיר אותו ג'ון דיואי "חינוך אינו הכנה לחיים, הוא החיים עצמם". מקום של חינוך הוא מקום  שתושביו חיים בה תוך תחושת שייכות, שותפות, משמעות ומימוש עצמי, בזיקה למקום ולהיצע שהוא מניח לפניהם ושהם שותפים ביצירתו. מקום שבוחר להיות מקום של חינוך יוצאת למסע שינוי מתמיד ומתמשך, עם מפת דרכים המתעדכנת תדיר עם תמורות הזמן, התפתחות הקהילה והשינויים החלים בה. יש להבחין בין תנועה מתמדת הנובעת מחדשנות בריאה ודינמית לבין  לחוסר יציבות ותזזיתיות הנובעות מהעדר כיוון  ברור ומנהיגות מובילה.
עוגן רעיוני וידיעת המבנה והשלבים נוסך ביטחון בכיוון ובדרך. ביטחון זה הוא המייצר את החופש לתנועה ושינוי מתמידים, מחדשים, ויטאליים.

השלבים בתהליך

תהליך השינוי של מקום בדרכו ליהפך למקום של  חינוך מורכב מכמה שלבים מרכזיים, המאורגנים בדרך כלל בסדר אופטימלי . מובילי תהליך השינוי ישאפו לפעול על פי סדר זה כדי להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

  • שלב השיווק – שלב היציאה לדרך הכולל את המפגשים הראשוניים עם בעל העניין ( ראש הרשו ואו ראש אגף החינוך) זריעת הרעיון, איתור המוטיבציות של המקום, חיזור, התאהבות הדדית… והחלטה על יציאה לדרך משותפת.
  • בניית הצוות המוביל – בחירת  צוות הובלת השינוי  מטעם המקום. מתואמות הציפיות, נבנית תכנית עבודה, מסגרות חשיבה ומפגש.
  • מיפוי- המיפוי מבקש לענות על השאלות:  מי זאת העיר הזאת? מה מאפיין אותה? מה הם חוזקותיה? מה היא באמת צריכה ורוצה?
  • העמקה – על בסיס המיפוי  יחברו לתהליך קבוצות ואנשים המזוהים כרלוונטיים לתהליך: מנהלי בתי הספר,הורים, אנשי רשות וחינוך ב"פ, אנשים מתחומי החברה, החינוך, האקדמיה והעסקים. המשימה כעת הן  גילוי הנרטיב המקומי והטלת ספק במובן מאליו באמצעות העמקת הלמידה- הכרות עם רעיונות ומודלים חינוכיים בארץ ובעולם  וסיורי למידה.
  • חשיבת עתיד – עכשיו, כשהשותפים למהלך מתחילים לראות את הרעיון כתמונה ממשית – אפשר להתחיל לחלום ולתכנן את תמונת העתיד החינוכית של המקום והעקרונות המנחים אותה. מתוך תמונה זו תיבנה תוכנית פעולה לשנים הקרובות ויורחב מעגל השותפים.
  • תכנון הפיילוט ויישומו. בשלב זה יבחרו מרחבים  בהם יתבצעו פיילוטים להתנסות במרכיבי תמונת העתיד. לכל פיילוט תכנית, יעדים , קריטריונים להערכתו ואופן ליוויו.
  • משוב והערכה של הפעילות ומבנה חוזר של התפתחות -הפיילוטים יבחנו על סמך העקרונות המנחים, תמונת העתיד וראייה ארוכת טווח של התהליך . הרחבת המהלך יתבצע בהתאם למשוב וההערכה. מבנה זה יחזור על עצמו בכל שלבי התפתחות של תהליך השינוי.
צוות ליווי חיצוני

נוכחות של גוף מתערב מקצועי בתהליך זה חיונית  להנחיית שלבי התהליך השונים ובנייתם. גוף כזה שומר על  נקודת מבט חיצונית  ורחבה על המקום  תוך כדי שהוא מכיר אותו לפרטים.
המכון הדמוקרטי , כגוף מתערב, מוביל את התהליך כולו מבחינה מקצועית, לצד אנשי המקום המנהיגים את השינוי. נקודת המוצא לתהליך משתנה בהתאם להבדלים בין מקום למקום ולסיפור הייחודי של כל אחד מהם. הגוף המתערב מתאים את עצמו לשונות ולייחודיות של כל מקום תוך שמירה על תפיסת עולם ותפיסת תהליך יציבה. תפיסת העולם(עוגן רעיוני)  ותבנית העבודה המקצועית (עוגן מבני)  הן מצפן הפעולה של הגוף המתערב.

בין הגלוי לסמוי

תהליך עבודתו של צוות הובלת השינוי נע בריקוד עדין בין ידע גלוי המוגש לו מהמקום  לבין ידע סמוי שעליו לאתר, לגלות, לחשוף וליצור בתהליכי עבודתו. חלק מהידע יהיה גלוי לכל, וחלקו יישאר מניע לפעולה של מלווה השינוי . הכרת השלבים השונים של התהליך והתפניות הצפויות בהתפתחות יעזרו למלווה השינוי לבחור אילו תובנות להשאיר כידע סמוי ומתי לחשוף אותו, מה משמעותו של הידע הזה, ועוד.

תהליך ספירלי

תהליך השינוי הוא תהליך ספירלי שיחזור על עצמו לאורך השנים בהתאם להתפתחות התהליך, התחדשות המקום ושינויים טבעיים המתרחשים בו. תמונת עתיד שתיווצר בתחילת התהליך תתעדכן עם הזמן והשינויים בנסיבות. תהליך השינוי הוא גם תהליך פרקטלי, כלומר השלבים השונים יבוצעו ברמת כוללת  אך גם בתחומים קטנים יותר, כגון בניית תמונת עתיד לבית ספר מסוים.
חשוב לזכור: בתהליך שינוי כמו בתהליך שינוי – הגמישות של כל השותפים היא מרכיב קריטי להצלחת התהליך. מאפיינים כגון ייחודיותו של המקום, אופיו, נתוניו הייחודיים ובשלותו יחייבו לעתים שינוי בסדר השלבים ובמידת עומקם. מקצועיותו של הגוף המתערב והבנתו את התהליך תאפשר הליכה בטוחה במרחב משתנה תדיר זה.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן