תהליך הפיתוח הערכה, מדידה ורפלקציה

בשלב החמישי בתהליך הפיתוח במכון, המבוסס על מתודולוגיית עיצוב ממוקד במשתמש, המפתחים ירצו להעריך את ביצועי המוצר ולהעריך את תהליך הפיתוח
מרכזלא ממוסגר547×547 פיקסלים

הערכת ומדידה של המוצר

הערכת המוצר תאפשר למפתחים להמשיך ולפתח אותו בהתאם למשוב מהשטח, ולשחרר מידי פעם גרסאות או מהדורות מוצלחות יותר.
לאחר שחרור המוצר, המפתחים יכולים לבחור לנטר את ביצועיו ואיכותו באופן שוטף. למשל, במקרה של מוצר מסוג ״מגזין״ הם יכולים למדוד את נתוני השימוש והקריאה באופן שוטף.
סטרטגיה אחרת, המחליפה ניטור שוטף או משלימה אותו, היא למקד את תהליך הערכה במועד מסויים לאחר שחרור המוצר, למשל לאחר שישה חודשים. במקרה זה, הם יוכלו להשתמש בכלי הערכה ומדידה ידועים כגון משוב משתמשים, תצפיות או קבוצות מיקוד.
את המוצר יש להעריך על פי ״תקן תוצר פיתוח טוב״.

הערכת המוצר תעסוק בשאלות כגון:

 • שביעות הרצון של המשתמשים?
 • מידת השימוש ע״י המשתמש האופייני?
 • כמות המשתמשים?
 • נקודות כשל ונקודות מוצלחות במיוחד במוצר?
 • התועלות שמפיקים המשתמשים?

באילו סוגיות להתמקד? המפתחים יבחרו סוגיות אלה בהתאם לנסיבות הספציפיות של המוצר והטמעתו.

רפלקציה והערכת תהליך הפיתוח

בסיום תהליך הפיתוח, צוות המפתחים ייקח לעצמו פסק זמן – לצורך הערכת תהליך הפיתוח ורפלקציה עליו.
להערכה ולרפלקציה של תהליך הפיתוח מספר ערכים מוספים:

 • הסקנת מסקנות לשיפור תהליך הפיתוח לקראת פרוייקטי פיתוח נוספים. מסקנות אלה יכולים להיות ברמת התהליך כולו, שלבים מסויימים, כלים מסויימים.
 • למידה של צוות הפיתוח וכל אחד מהמפתחים
 • הזדמנות לסגירת מעגל.

ההערכה והרפלקציה יעסקו בשאלות כגון:

 • כיצד הייתה חוויית העבודה הקבוצתית במיזם? מה הייתה החווייה האישית של כל אחד מחברי הצוות?
 • עד כמה התהליך התנהל על פי מתודולוגיית עיצוב ממוקד במשתמש? עד כמה היה הדוק הקשר עם המשתמשים?
 • כיצד פעל הצוות? חלוקת התפקידים? שיתוף הפעולה? שאלות הקשורות לניהול נכון של סמכויות ואחריות?
 • כיצד נוצלו המשאבים שהוקצו למיזם?
 • מה היו רגעי השיא במיזם? הרגעים המאתגרים?

אם המשתמשים היו גם שותפי פיתוח, כדאי לשתף אותם גם בתהליך ההערכה והרפלקציה.
לצורך הערכה והרפלקציה ניתן להשתמש בכלים פורמליים כגון  תהליך מובנה של תחקיר והפקת לקחים״, או בכלים לא פורמליים – שיחה פתוחה של בעלי העניין.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן