שיתוף ציבור – פעילות פתיחה

הקורס שלפניכם הועבר למנחי המכון הדמוקרטי מטעם הארגון הבינ"ל IAP2, במטרה לתת הכשרה בסיסית בהובלת תהליכי שיתוף ציבור.

מסמך תיעוד  – מבנה יום 1

 width=

באוסטרליה משתמשים במונח שיתוף קהילה בארץ משתמשים במונח שיתוף ציבור.

הבסיס לשיתוף ציבור היא הקשבה בכל החושים, ללא הפרעה גם כאשר יש חוסר הסכמה ושיח מכבד.

דמוקרטיה מקדמת חילוקי דעות, כאשר יש חילוקי דעות אפשר "לתקוף" בכוח את העמדה לא את האדם.

הארגון IAP2 נולד בפעילות שיתוף ציבור באורגון סביב בעיית תחבורה שההתמודדות איתה נעשתה דרך שיתוף הציבור ולאחר הצלחה הוחלט "למדל" את התהליך, והאירגון הפך בין לאומי (אוסטרליה, גרמניה, איטליה, קנדה, אנגליה, אפריקה ).

פעילות פתיחה engaging activity

כל אחד קיבל פתק: שם, תפקיד, ציפיות מההכשרה, משהו שאינו קשור לעבודה שתרצה לשתף בו

 width=

הפתקים הונחו הפוך וכל אחד בחר פתק "עיור" והיה צריך להיפגש עם מי שהגריל ולשוחח על הכתוב בפתק במליאה כל אחת היה צריך להציג את הדמות שבפתק שהגריל בשרשרת

תובנות ומטרות הפעילות:

היכרות  ויצירת תשתית נוחה ונעימה לעבודה

הצגה פומבית של הציפיות – חידוד ציפיות על ידי שאלות העמקה (למשל למה אתה מתכוון שאומר כלים…)

כשנותנים למישהו להציג מישהו אחר מונעים דיבור ארוך מדי, מעודדים הקשבה, מכבדים את מי שהוצג.

המנחה מציג את עצמו בסוף אחרי שהקשיב לקבוצה (it is not about us)

 width=

 

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן