שיתוף הפעולה של המכון הדמוקרטי עם ויצו: הצגת מטרות התוכנית – מרץ 2017

שיתוף הפעולה של המכון הדמוקרטי עם ויצו נועד להטעמת תרבות חינוכית וארגונית דמוקרטית במעונות היום של ויצו: גיוס ושימור מטפלות על ידי עידוד תחושת השייכות שלהן והטמעת תפיסות סוציו־תרבותיות במעונות. המצגת מפרטת את מטרות הפרויקט.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן