שאלות SML ככלי לסיכום שנה

מה עשינו השנה? בהמשך לתהליך SML הבית ספרי

שאלה 1: מאיפה באנו?

•מאיפה הגענו לנקודת הזמן כיום, שהתחילה לפני שנתיים?
•בי"ס א' – חדר מורים מגובש, צוות מכיל, הילד במרכז.
•בי"ס ב' – צוות חינוכי שותף ובעל גאות יחידה, עבודה עם לקויי שמיעה, אמונה שכל אחד יכול..

שאלה 2: איפה אנחנו היום?
חוזקות: חולשות שהופכות לאזורי צמיחה:
 • אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית
 • שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות
מיעוט הורים שצובע את האווירה, משבר אמון מתיש עם הורים בעקבות פרסום תוצאות המיצב – שינוי משמעותי, מעבר לשיתוף פעולה טוב עם הנהגת הורים ובכלל.
אינטגרציה עם אוכלוסיה חזקה ערעור בטחון הצוות ברמה המקצועית שלו – התפתחות בטחון מקצועי בעקבות הדרכות ושיח רב מקצועי. גאוות יחידה, אוהבים לבוא לעבודה, זהות מקצועית חינוכית ברורה.
יכולת הכלה עם דרישות ברורות העדר תחושת צוותיות – הרבה יותר קשר בינאישי, אירועי גיבוש עם השתתפות רבה, יותר שותפות ומעורבות, הדרכות בצוותים קטנים
אמונה שכל ילד יכול להגיע ל…
הורים יוזמים ומעורבים
שאלה 3: לאן אנחנו רוצים להגיע?

עבודת צוות מייטבית – אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד
נעשו פעילויות ליצירת הצוותיות – מליאה בנושא חנוכה, מפגש ערב, מורגש שינוי באווירה הכללית של עבודת הצוות.
ראייה הוליסטית של הילד בכל הצוות

 • התקיימו 2 מפגשי מליאה בנושא "של מי הילד הזה? "
 • פיתוח מודלים לעבודת צוות – תרשים זרימה
 • נמשיך העמקה ופרקטיקה בשנה הבאה.

שיח צוות רב מקצועי על כל ילד בראייה הוליסטית
הקניית כלים טיפוליים לצוות

 • הרצאות מקצועיות של אנשי צוות ומרצים מבחוץ
 • סדנאות לצוות
 • הדרכות בצוותים קטנים

קידום הישגים
ניתן לראות ברמה הפרטנית
חיזוק וחידוד ייחודיות בית הספר
אירועי שיא לקהילה
ביטוי לערכים דמוקרטיים
בחירה בקבוצות עניין, תלמידים מנחים, צוות היגוי משותף לתלמידים, מורים והורים
גאוות יחידה
צוות ותלמידים שמחים ואוהבים את בית ספר
הצלחה בשילוב תלמידים
קבוצות עניין משותפות
מעבר תלמידים משילוב חלקי לשילוב מלא
השמעת קולן של כיתות ה- PDD באופן מסודר

שאלה 4: איך נדע שהגענו?
 • מצבת המורים לשנה הבאה לא תשתנה
 • אין מקום לקליטת מורים חדשים, מורים חזרו משבתון,
 • מספר היעדרויות של מורים מימי לימודים יופחת
 • כל איש צוות ישא בתפקיד כלשהוא – חונכות בין אנשי צוות, ליווי בתחום חוזק וכד',
 • עליה בהישגים
 • הנהגת הורים מעורבת ושותפה
 • עליה במספר הנרשמים מתוך השכונה ומחצה לה,
 • ידברו עלינו טובות ויראו את היחודיות שלנו באמצעי התקשורת
 • נראות לייחודיות בית הספר בחזות בית הספר
 • תוצאות טובות לשאלון שביעות רצון פנימי של תלמידים, הורים, צוות – בטחון, גאווה, הנאה.
 • כל היתר בתהליך התקדמות!
שאלה 5: איך נגיע לכך?
 • מעגלי שיח צוותים, מעורבים ובקבוצות קטנות במשך השנה – התקיימו הן בצוותים דו שכבתיים והן במליאות.
 • פיתוח פורטל מקצועי מתוקשב – בהקמה, קורס תקשוב לצוות
 • זמן משותף למפגשים בין אישיים מקצועיים (מרחב פתוח)
 • מפגשי גיבוש ופעילות משותפת עם גורם חיצוני מפעיל – פעילות לחנוכה, ערב גיבוש, יציאה להצגה, – השתתפות רבה ואווירה טובה
 • יצירת פרויקט משותף שכל הצוות מוביל יחד
 • הדרכות לצוות מתוך הצוות, בתהליך מקביל למה שאמורים לעשות עם התלמידים: מעגלי שיח, SML אישי, הכלה רגשית וכד'.
 • בקבוצות בהנחיית היועצת, הסגנית והפסיכולוגית.
 • הרצאות אנשי צוות

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן