שאלון מיפוי

מיפוי בית ספר

מיפוי בית ספר

מאת: גל-יה אופנברגר

המיפוי יתייחס להיבטים הבאים:

פיזי-  מפה/שרטוט של מבנה ביה"ס ותיאור:

 • כיתות, מרחבים סגורים/פתוחים, אזורים שוקקים/אזורים 'מתים'
 • מוקדים שונים- היכן מתקיימים טקסי ביה"ס, היכן מתבצעת למידה פרטנית
 • היכן ניתן למצוא פינה שקטה במהלך המולת היום לילדים ולמבוגרים, האם יש מרחבים שמאפשרים מפגשים שקטים בבית הספר בין מורים, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים
 • היכן יש חדרים שמזוהים עם דמות מסוימת (החדר של)

אידיאולוגי

 • האם לבית הספר חזון או "אני מאמין"
 • כיצד עוצב חזון זה
 • מה מידת ההזדהות של גורמים שונים (מורים, הורים, תלמידים) עם החזון
 • באיזו מידה ההתנהגויות הנצפות בבית הספר משקפות את החזון המוצהר
 • מהי מידת התאמתם של הפרויקטים שמוכנסים לבית הספר לחזון
 • מהי מידת הבהירות של מטרות בית הספר
 • ארגוני

  • מערכות – צלצולים/שיעורים, איך נראית מערכת שעות של ילד, איך נראית מערכת שעות של מבוגר.
  • הפסקות- מה המורים עושים, מה הילדים עושים
  • ועדות, צוותים- אילו צוותים פועלים בבית הספר, האם קיימים צוותים שעוסקים בנושאים מערכתיים, מהי מידת האוטונומיה הניתנת לצוותים השונים, כיצד נבחרים חברי הצוות בצוותים השונים, האם יש תקשורת בין הצוותים השונים, האם עבודת הצוותים אפקטיבית, מי לא מיוצג בצוותים השונים הפועלים בביה"ס
  • גופים נוספים שפועלים בתוך בי"ס
  • כיצד מאורגנת למידת המורים בבית הספר- זמני ותדירות ישיבות והשתלמויות
  • הנהלה-ריכוזית? מש (ו) תפת? כיצד מתחלק העומס בין גורמים שונים בבית הספר
  • כמה מורים חדשים יש בצוות, מהו תהליך הקליטה של מורה חדש
  • האם יש תהליכי משוב (מי למי באילו נושאים ובאיזו תדירות)
  • ערוצי פניה (מי למי ובאילו נושאים)
  • כיצד מתקבלות החלטות בבית הספר
  • מהם הכללים/חוקים של ביה"ס- כיצד נקבעו, מי שותף, האם מכירים אותם, האם פועלים על פיהם, מה קורה למי שעובר עליהם/לא שומר עליהם
  • האם יש צוות טיפולי, מה פועלו ואיך החיבור שלו לצוות (דרכי העברת אינפורמציה, שיתוף)

  פדגוגי

 • כיצד מאורגנת הלמידה בבית הספר (גמישות, הטרוגניות, שילוב בין שכבות גיל, רב תחומית, האם יש מרכזי למידה ומה מטרתם, מה עושים בשעות הפרטניות וכו')
 • תכניות שמופעלות בתוך בי"ס
 • ימי שיא מיוחדים, תכנים מיוחדים
 • איך מתקיים השיח על גבולות ותוצאות בביה"ס, מי שותף
 • אילו דרכי הערכה מקובלות בבית הספר כלפי מורים/תלמידים, איך נראית תעודה
 • האם יש מרחב בחירה
 • האם יש זמן ומקום לשיח חינוכי ומי מוביל אותו
 • עד כמה הילדים והמורים שותפים בקבלת החלטות וביכולת להשפיע על סדר היום?
 • מה התוצרים המוצגים בכיתות ובמסדרונות
 • האם הצוות מקבל מקום להביא את הייחודיות שלו לתהליך ההוראה
 • יחסים

  • כיצד הייתם מתארים את האווירה הכללית בביה"ס
  • כיצד הייתם מגדירים את היחסים בין התלמידים (בתוך השכבות, בין שכבות גיל שונות)
  • כיצד הייתם מגדירים את האווירה בצוות/חדר המורים
  • כיצד הייתם מגדירים את היחסים בין מורים לתלמידים (איך המורים מתייחסים לילדים, איך הילדים מתייחסים למורים)
  • האם יש אזורים מובחנים של ילדים ושל מבוגרים (האם לילדים מותר להיכנס לחדר מורים?)
  • מה רמת שיתוף הפעולה בתחומים השונים בין צוות המורים להורים
  • איך ההורים מתייחסים למורים/הנהלה/בית הספר
  • איך מורים מתייחסים להנהלה (פחד? כבוד? שיתוף? תקיעת מקלות בגלגלים?)
  • איך ההנהלה מתייחסת למורים ולילדים
  • האם יש ערוצים פתוחים (ילדים/מורים/הורים/הנהלה)
  • האם יש מרחב בטוח לטעות
  • כיצד הייתם מגדירים את יחסי הארגון עם סביבתו
  • אילו סוגיות מרכזיות מעסיקות את צוות המורים

  חוזקות וכוחות

 • תחומים ייחודיים לביה"ס
 • יוזמות
 • אנשים
 • לקריאה נוספת

  :תהליכי שינוי
  :תהליכי שינוי בבית ספר
  :מיפוי
  :כלים

  תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

  התחברו:

  דילוג לתוכן