שאלה רביעית SML – איך אדע שהגעתי?

מאת: מיכל גלבוע אטר
שאלה זו דורשת יצירת קריטריונים וסטנדרטים על פיהם השגת היעדים שלנו תימדד. קריטריונים לפיהם נדע שאכן השגנו את המטרות שלנו. כמו כן בשלב זה יעדי הלמידה הופכים לבהירים וחדים יותר בשל הצורך בקביעת דרכי הערכה ברורים.

יש לענות על שאלה זו בשני שלבים:

1. כיצד את/ה תדע/י שהיעד הושג? (מה תהיה ההוכחה לכך בשטח ובאיזו רמה).
2. כיצד הקבוצה תדע שהיעד הושג?
דרכי ההערכה הנבחרות אינן מוגבלות, חשוב כי יהיו רלוונטיות ללומד/ת ולמשימה שבחר/ה – הערכה ממוקדת בלומד/ת, כשם שהיה/היתה בשלב הצבת היעדים ובשלב בחירת דרכי הלמידה. שאלה זו עוסקת ביצירת מדדים לכל מטרה.
לדוגמא:
אם התלמיד רוצה לשפר את לימודיו במתמטיקה, הוא יצטרך לדעת למדוד זאת, לדעת להגיד לעצמו מה הם הקריטריונים שיעידו על כך שהמטרה הושגה או לא. לכן, יש להציב יעד ברור ומדיד בזמן, מקום ופעילות.
המטרה – להשתפר במתמטיקה. המדד – שיפור הציון במתמטיקה בציון אחד מ- 7 ל- 8 עד סוף השנה.

מהי מטרה?

מטרה שונה מחזון בתכליתה, כלומר בדבר שאדם רוצה ויכול להשיגה בתנאי שיכוון אליה בדרכו מרץ ומשאבים וישמר לבל יסטה מהדרך או מהמסלול. המילה מטרה נגזרת משורש נטר שמשמעו לשמור.

במהלך הפעילות מומלץ לקבוע יעדים "חכמים"- ע"פ SMART
  • SPECIFIC – יעדים ספציפיים. לדוגמא "להצר את היקפי מותניי ב 10 ס"מ (ולא רק "לרזות").
  • MEASURABLE–  יעדים מדידים. לדוגמא להוריד 10 ק"ג ממשקלי.
  • ACHIEVABLE– בר השגה.
  • REASONABLE – הגיוני.
  • TIMED– תחום בזמן.

מתודות

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן