רשימת שלבי ההכנה לקראת שיתוף ציבור בפרויקט

כלי: טווח ההשתתפות הציבורית 

עברו על הרשימה על פי כל השלבים המופיעים בה 

כדי שתוכלו להיערך לניסוח ה"קריאה לשיתוף ציבור" ולתכנון מהלך שיתוף הציבור

אנו יודעים מדוע נבחר  הפרויקט

מה הוביל לפרוייקט  זה? 

<התשובה שלכם כאן>

האם יש אפשרות לבעלי עניין להשפיע על קבלת החלטות, קביעת מדיניות או על הפרויקט? 

<התשובה שלכם כאן>

מהו הידע הקהילתי הקיים שניתן להישען עליו? 

<התשובה שלכם כאן>

הבנת מידת ההשפעה של בעלי העניין  

האם אתם מעדכנים את בעלי העניין מכיוון שלא תינתן להם  הזדמנות להשפיע? כן לא

<התשובה שלכם כאן>

האם אתם מערבים אותם משום שאתם זקוקים למידע כדי לגבש את התכנית שלכם?  כן לא

<התשובה שלכם כאן>

מהי מידת ההשפעה שתתאפשר מצד הקהילה\הציבור ? 

<התשובה שלכם כאן>

האם הנושא רגיש מבחינה פוליטית? כן לא

הבהירו את מטרת הפרויקט שלכם  

האם כולם מבינים את נושא ההחלטה שיש לקבל? 

<התשובה שלכם כאן>

זהו את בעלי העניין  וקהלים הנוגעים לפרויקט 

וודאו כי אתם מודעים לגורמים השונים הנוגעים לפרויקט, עירכו רשימה של גורמים אלו:

  • גורמים אשר יש להם עניין ישיר וברור בנושא

<התשובה שלכם כאן>

  • גורמים אשר יש להם  עניין כללי

<התשובה שלכם כאן>

  • גורמים אשר יש להם השפעה על הנושא

<התשובה שלכם כאן>

  • גורמים אשר ייתכן ולא יגלו עניין, אבל יושפעו מההחלטה 

<התשובה שלכם כאן>

בהשראת BetterTogether.sa.gov.au

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן