פרוטוקול – מתבוננים בעבודות תלמידים

מטרה

נורמות השיח בפרוטוקול:
Hard on content, soft on the person- המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם.
Share the air, step up step back- שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים.
Be kind, helpful and specific- המשוב הוא משוב אמ"ת – אדיב, ממוקד ותורם לממושב, כדי שייצא עם עצות פרקטיות לעבודה.

מהלך

משך זמן הכולל של הפעילות: 45 דקות
שלבי הפרוטוקול:
שלב 1
משך הזמן: 10 דקות
המורה מציג/ה את עבודת התלמידים:

  • מה היתה מטרת המשימה, העבודה, הפרויקט?
  • משך הזמן שהתלמידים עבדו?
  • האם היו טיוטות ותוצרי ביניים?
  • מהי העבודה שאנו רואים?
  • אילו שאלות ודילמות התעוררו תוך כדי עבודה?
  • דרך איזה עקרון או עקרונות מתוך המחמא"ה עקרונות אחרים היית רוצה שיבחנו את העבודה? (איזה עקרון הוביל אותך בהנחייתך את התלמיד/ה?)

שלב 2
משך הזמן:3 דקות
שאלות הבהרה
המשתתפים יציגו למציג שאלות הבהרה (שאלות פשוטות שמבהירות את הנושא, שאלות שניתן לענות עליהן בתשובת כן/לא)
שלב 3
משך הזמן:3 דקות
שאלות העמקה או חשיבה
שאלות שמטרתן הבנת תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, מניעים ומטרות הפרויקט.
שלב 4
משך הזמן:15 דקות
דיון
הקבוצה תדון בעבודה במטרה להעלות תובנות ושאלות מקדמות שיעמיקו את החשיבה על התוצר ועל התהליך שהוביל אליו.
נקודות חוזק – התחילו מנקודות חיוביות כמו אילו חוזקות רואים בתכנון ובביצוע. מה ניתן לחגוג בעבודה הזו? אילו חוזקות שלו מציג/ה התלמיד/ה, אילו הוכחות ניתן לראות בעבודת התלמיד/ה שמתייחסות לעקרון הנבחר.
הזדמנויות לצמיחה ולמידה – נקטו בעמדה ביקורתית יותר כלפי העבודה: מה חסר בתכנון/ בעבודה?, התחל שאלה ל- "האם חשבת אולי …" או מה היה קורה אם…" האם אכן מוצה העיקרון הנבחר"?
השיעור שלי – מה אני למדתי מתוך העבודה הזו? מה אני לוקח איתי לכיתה/ לעבודה הבאה?
שלב 5
משך הזמן:5 דקות
המציג מציג את מסקנותיו בפני הקבוצה
המציג יציג מסקנות מתוך הדיון: נקודות החוזק, האזורים לצמיחה, האם קיבל/ה חיזוק בהתייחס לעיקרון עליו דובר, ותובנות להמשך.
שלב 6
משך הזמן:5 דקות
תגובת הקבוצה
מה השיעור, מה למדתי, מה אני לוקח לעבודה/לפרויקט שלי/ בבית הספר שלי,
מהם הלקחים הכלליים שלמדנו שהופכים פרויקט לפרויקט טוב – מה חייב להיות נוכח בפרויקט.

סיכום

משך הזמן:2 דקות
רפלקציה על התהליך
מה עבד טוב עבורך בתהליך שביצענו, כיצד ניתן ליעל את התהליך כך שיתאים לך כמשתתף יותר?
מאפיינים להגדרת פרויקט טוב – מחמא"ה:
משמעותי לאדם ולעולם (אותנטי, רלוונטי)
חקר אקדמי פעיל
מבוגר מוביל – מורה, מומחה
אמיתי – משמש את העולם, יוצא מהכיתה
הערכה – ידע, מיומנויות והרגלים

לקריאה נוספת

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן