פרוטוקול – כיוונון פרויקט

מטרה

לסייע למורה לדייק את תכנון הפרויקט שלו או שלה

מהלך

משך זמן הכולל של הפעילות: כשעה אקדמאית
נורמות השיח בפרוטוקול:
Hard on content, soft on the person- המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם
Share the air, step up step back- שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים
Be kind, helpful and specific- המשוב הוא משוב אמ"ת – אדיב, ממוקד ותורם לממושב, כדי שייצא עם עצות פרקטיות לעבודה.

שלבי הפעילות

שלב 1
משך הזמן: 7 דקות
המורה מציג את הפרויקט
•        מהו נושא הפרויקט? (הכותרת שלו)
•        תיאור הפרויקט (שאלה פוריה, תוצר, ימ"ה, ציר זמן)
•        תהליכי הערכה, באיזה אופן תתבצע הפרזנטציה, קריטריונים להצלחת הפרויקט
שלב 2
משך הזמן: 3 דקות
השאלה המרכזית הדילמה שמעסיקה את המורה ביחס לפרויקט
שלב 3
משך הזמן: 5 דקות
שאלות הבהרה
המשתתפים יציגו למורה שאלות הבהרה (שאלות פשוטות שמבהירות את הנושא, שאלות שניתן לענות עליהן בתשובת כן/לא).
שלב 4
משך הזמן: 5 דקות
שאלות העמקה או חקר
שאלות שמטרתן הבנת תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, מניעים ומטרות הפרויקט.
שלב 5
משך הזמן: 15 דקות
דיון
המציג אינו משתתף בחלק זה ואף זז פיסית אחורה עם הכיסא.
מתחילים מאמירה מחזקת
•        שאלות שכדאי שיישאלו:
•         What strikes me about this project? –  מה הדהים אותי, מה מיוחד בפרויקט?
•        האם התוצר מניע תהליך למידה?
•        האם הפרויקט עומד במחמא"ה?
•        האם הפרויקט ירתום/יעורר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים?
שלב 6
משך הזמן: 5 דקות
תגובת המציג
המציג יגיד איך הוא רואה את הפרויקט לאחר משוב המשתתפים
שלב 7
משך הזמן: 7 דקות
תגובת הקבוצה
•        מה השיעור, מה למדתי, מה אני לוקח לעבודה/לפרויקט שלי
        מהם הלקחים הכלליים שלמדנו שהופכים פרויקט לפרויקט טוב – מה חייב להיות נוכח בפרויקט
שלב 8
משך הזמן: 3 דקות
רפלקציה על התהליך

  • מה עבד טוב עבורך בתהליך שביצענו
  • כיצד ניתן לייעל את התהליך כך שיתאים לך כמשתתף יותר
  • איך תיישם את הכלי כמנחה
סיכום

מאפיינים להגדרת פרויקט טוב – מחמא"ה:
משמעותי לאדם ולעולם (אותנטי, רלוונטי)
חקר אקדמי פעיל
מבוגר מוביל –  מורה,  מומחה
אמיתי – משמש את העולם, יוצא מהכיתה
הערכה – ידע, מיומנויות והרגלים

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן