פרוטוקול השאלה השניה – כיצד להעמיק דיאלוג

מטרת הפרוטוקול להעמיק דיונים, לייצר דיאלוג עמוק בין השואל או מציג הדילמה לבין קהל העמיתים המשתתף. מתודות - אפשרות אחת ניתן לתת את השאלות למשתתפים בלי שהשואל רואה אותן. אפשרות שניה לאפשר לשואל לראות ולבחור כיוון של שאלה שניה ולהעמיק בה. אפשרות שלישית כל משתתף בוחר סוג שאלה ומעמיק בה

שלב ראשון

המציג משתף בדילמה או חקר המקרה – בסופו מתבקש לנסח שאלה אותה הוא שואל?

שלב שני

המשתתפים בדיון מרחיבים את הדילמה והשאלה דרך שימוש בשאלות שונות. זהו כלי שעוזר להם להרחיב את אופני הגשת העזרה וגם כלי עבורם לחידוד והבנה עמוקה יותר.
השאלה השניה שנשאלת מעידה על בחירה לעסוק בנושא מנקודת מבט אחרת ופותחת נתיב שיחה סביב נושא נבחר. השאלה השניה נובעת מתפיסות עולם, פרשנות סובייקטיבית,מידת עניין בנושא הנידון ונכונות לשיתוף פעולה רגשי או קוגנטיבי.
שאלה שניה יכולה להיות מנוסחת באופנים הבאים:

  1. שאלה מרחיבה או מעמיקה – האם יש עוד תחומים שהנושא רלוונטי בהם?
  2. שאלה המטילה ספק בנאמר – האם באמת אתה חושב ש? שאלה הקוראת לשואל לבדוק שוב את הנחות היסוד שלו.
  3. שאלה הוליסטית – מתייחסת לתפיסת העולם של השואל. האם אתה מאמין בכלל שניתן לשנות?
  4. שאלה מבררת – האם ניסית דרך כזאת או אחרת? מה חשבת לעשות?
  5. שאלה לעירור רגשות – כיצד הרגשת? מה הרגישו הנוכחים בסיטואציה לדעתך?
  6. חקר מוקיר – מתי בעבר הצלחת בסיטואציה דומה? מי כן יכול לחולל שינוי? מי פתוח לדיאלוג בנושא? מה ההזדמנות שקיימת פה?
  7. שאלה אישית – למה זה חשוב לך? מה אתה חושב לעשות? מה יכול לעזור לך?
  8. שאלה רפלקטיבית – מה אתה לומד על עצמך מהסיטואציה הזאת? מה אתה לוקח? מה החלק שלך?

שלב שלישי

דיון פתוח שכולל: עצות אופרטיביות, רעיונות, טיפים  מקדמים. (המספר/ת לא לוקחת חלק בדיון)

שלב רביעי

מה המספר/ת  לוקח/ת

שלב חמישי

מה כל אחד מהמשתתפים לוקח

שלב שישי

רפלקציה על השיח

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן