פרוטוקול – דילמה היוועצות עמיתים

מטרה

נורמות השיח בפרוטוקול:

Hard on content, soft on the person – המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם
Share the air, step up step back – שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים
Be kind, helpful and specific – המשוב הוא משוב אמ"ת – אדיב, ממוקד ותורם לממושב, כדי שייצא עם עצות פרקטיות לעבודה.

מהלך

משך זמן הכולל של הפעילות: כשעה אקדמאית

שלבי הפעילות

שלב 1
משך הזמן: 10 דקות
המורה מציג את הדילמה
א. מה ההקשר שבתוכו נתקל בבעיה?
ב. מהי הבעיה?
ג. איך התמודד עם הבעיה?
ד. מה הוא מבקש מהקבוצה?
שלב 2
משך הזמן: 5 דקות
שאלות הבהרה
המשתתפים יציגו למורה שאלות הבהרה – שאלות פשוטות שמבהירות את הנושא, שאלות
על עובדות, שאלות שניתן לענות עליהן בתשובת כן/לא.
שלב 3
משך הזמן: 5 דקות
שאלות העמקה
שאלות שמטרתן הבנת תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, מניעים ומטרות של מי שמבקש משוב
שלב 4
משך הזמן: 10 דקות
דיון במליאה
המציג אינו משתתף בחלק זה ואף זז פיסית אחורה עם הכיסא.
מומלץ להתחיל מאמירה מחזקת, להיות אדיבים, ממוקדים ותורמים – המשימה המשותפת היא לתת למורה המציג/ה כמה שיותר כלים, רעיונות ודוגמאות שיעזרו לו להתמודד עם הדילמה שהציג.
שלב 5
משך הזמן: 10 דקות
תגובת המציג
המציג יגיד איך הוא רואה את הפרויקט והדילמה לאור הדיון, באיזה אופן הדיון תרם לו
שלב 6
משך הזמן: 10 דקות
תגובת הקבוצה
מה השיעור, מה למדתי, מה אני לוקח למשימה שלי
מהם הלקחים הכלליים שלמדנו שהופכים פרויקט לפרויקט טוב – מה חייב להיות נוכח בפרויקט

סיכום

משך הזמן: 5 דקות
רפלקציה על התהליך
מה עבד טוב עבורך בתהליך שקיימנו?
כיצד ניתן ליעל את התהליך כך שיתאים לך כמשתתף יותר?
איך ארצה להשתמש בכלי כמנחה?

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן