פרוטוקול – בחינת עבודות תלמידים

מטרה

מתן משוב מקדם על עבודות למידים ובחינתן ע"פ מודל ששת ה- A נורמות מקובלות בתהליך הפרוטוקול: Hard on content' soft on the person- המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם Share the air, step up step back- חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים Be kind helpful and specific- ניצול הזמן כדי לתת משוב ועצות מועילות וספציפיות שהאדם יצא עם עצות פרקטיות לעבודה העבודה מוצגת כמו במוזאון- יתכן שאנו מכירים את יוצר העבודה, אך העבודה צריכה לדבר בעד עצמה ואותה אנו בוחנים.

מהלך

משך זמן הכולל של הפעילות: 30 דקות
שלבי הפעילות
שלב 1 משך הזמן: 10 דקות המורה/ משתתף מציג את עבודת התלמיד
 • מה היתה מטרת המשימה/ העבודה/ הפרויקט?
 • משך הזמן שהתלמיד עבד?
 • האם היו טיוטות/ תוצרי ביניים?
 • מהי העבודה שאנו רואים?
 • אילו שאלות/דילמות התעוררו תוך כדי עבודה?
 • דרך איזה עקרון או עקרונות מתוך ששת ה- A היית רוצה שיבחנו את העבודה? (איזה עקרון הוביל אותך בהנחייתך את התלמיד)
שלב 2 משך הזמן: 15 דקות דיון- הקבוצה תדון בעבודה במטרה להעלות תובנות ושאלות מקדמות שיעמיקו את החשיבה על התוצר. נקודות חוזק- התחילו מנקודות חיוביות כמו אילו חוזקות רואים בתכנון ובביצוע, אילו חוזקות שלו מציג התלמיד, אילו הוכחות ניתן לראות בעבודת התלמיד שמתייחסות ל- "A" הנבחר. הזדמנויות לצמיחה- נקוט בעמדה ביקורתית יותר כלפי העבודה: מה חסר בתכנון/ בעבודה?, התחל שאלה ל- "האם חשבת אולי..." או מה היה קורה אם..." האם אכן מוצה העיקרון הנבחר מתוך "ששת ה- A"?
סיכום
משך הזמן: 5 דקות השיעור שלי- מה למדתי מתוך העבודה הזו? מה אני לוקח איתי לכיתה/ לעבודה הבאה? המציג מציג את מסקנותיו בפני הקבוצה המציג יציג את מסקנותיו מתוך הדיון: נקודות החוזק, האזורים לצמיחה, האם קיבלת חיזור לשימושך בעקרון המנחה שבחרת מתוך "ששת ה- "A. תובנות שלך להמשך *ששת ה- A לבדיקה מול הפרוייקט:
 1.  Academic regor- כיצד מתייחס הפרויקט לחומר שנבחר לעסוק בו מתוך תוכנית הלימודים, מיומנויות הנדרשות מהתלמיד ברמה האקדמית ובפרקטיקה הנדרשת.
 2. Authenticity- האם הפרויקט מכוון לעולם האמיתי, ללומד ולמורה
 3.  Applied learning- רכישת מיומנויות תוך כדי עבודה שניתן ליישם גם לאחר הפרויקט כמו עבודת צוות, פתרון בעיות, תקשורת בינאישית, ארגון זמן, פרזנטציה וכד'
 4.  Active exploration- כיצד הלמידה חוצה את גבולות הכיתה באמצעות חקר, פתרון בעיות בקהילה וכד'
 5. Adult connection- מיהו המנטור, מהו תפקידו של המבוגר המוביל ומלווה את תהליך הלמידה
 6.  Assessment practices- למידה משולבת בתהליכי הערכה, ורמת רפרזנטטיבית גבוהה

 

מטרה

מתן משוב מקדם על עבודות למידים ובחינתן ע"פ מודל ששת ה- A
נורמות מקובלות בתהליך הפרוטוקול:
Hard on content' soft on the person- המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם
Share the air, step up step back- חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים
Be kind helpful and specific- ניצול הזמן כדי לתת משוב ועצות מועילות וספציפיות שהאדם יצא עם עצות פרקטיות לעבודה
העבודה מוצגת כמו במוזאון- יתכן שאנו מכירים את יוצר העבודה, אך העבודה צריכה לדבר בעד עצמה ואותה אנו בוחנים.

מהלך

משך זמן הכולל של הפעילות: 30 דקות

שלבי הפעילות

שלב 1
משך הזמן: 10 דקות
המורה/ משתתף מציג את עבודת התלמיד

 • מה היתה מטרת המשימה/ העבודה/ הפרויקט?
 • משך הזמן שהתלמיד עבד?
 • האם היו טיוטות/ תוצרי ביניים?
 • מהי העבודה שאנו רואים?
 • אילו שאלות/דילמות התעוררו תוך כדי עבודה?
 • דרך איזה עקרון או עקרונות מתוך ששת ה- A היית רוצה שיבחנו את העבודה? (איזה עקרון הוביל אותך בהנחייתך את התלמיד)

שלב 2
משך הזמן: 15 דקות
דיון– הקבוצה תדון בעבודה במטרה להעלות תובנות ושאלות מקדמות שיעמיקו את החשיבה על התוצר.
נקודות חוזק– התחילו מנקודות חיוביות כמו אילו חוזקות רואים בתכנון ובביצוע, אילו חוזקות שלו מציג התלמיד, אילו הוכחות ניתן לראות בעבודת התלמיד שמתייחסות ל- "A" הנבחר.
הזדמנויות לצמיחה– נקוט בעמדה ביקורתית יותר כלפי העבודה: מה חסר בתכנון/ בעבודה?,
התחל שאלה ל- "האם חשבת אולי…"
או מה היה קורה אם…"
האם אכן מוצה העיקרון הנבחר מתוך "ששת ה- A"?

סיכום

משך הזמן: 5 דקות
השיעור שלי– מה למדתי מתוך העבודה הזו? מה אני לוקח איתי לכיתה/ לעבודה הבאה?
המציג מציג את מסקנותיו בפני הקבוצה
המציג יציג את מסקנותיו מתוך הדיון: נקודות החוזק, האזורים לצמיחה, האם קיבלת חיזור לשימושך בעקרון המנחה שבחרת מתוך "ששת ה- "A. תובנות שלך להמשך
*ששת ה- A לבדיקה מול הפרוייקט:

 1.  Academic regor– כיצד מתייחס הפרויקט לחומר שנבחר לעסוק בו מתוך תוכנית הלימודים, מיומנויות הנדרשות מהתלמיד ברמה האקדמית ובפרקטיקה הנדרשת.
 2. Authenticity– האם הפרויקט מכוון לעולם האמיתי, ללומד ולמורה
 3.  Applied learning– רכישת מיומנויות תוך כדי עבודה שניתן ליישם גם לאחר הפרויקט כמו עבודת צוות, פתרון בעיות, תקשורת בינאישית, ארגון זמן, פרזנטציה וכד'
 4.  Active exploration– כיצד הלמידה חוצה את גבולות הכיתה באמצעות חקר, פתרון בעיות בקהילה וכד'
 5. Adult connection– מיהו המנטור, מהו תפקידו של המבוגר המוביל ומלווה את תהליך הלמידה
 6.  Assessment practices– למידה משולבת בתהליכי הערכה, ורמת רפרזנטטיבית גבוהה

 

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן