פיתוח מקצועי של המורים בפדגוגיה מבוססת מקום

דוגמאות לתוצרים רלוונטיים

 • שביל טיולים
 • מוזיאון
 • גינה קהילתית
 • ציורי קיר, גרפיטי
 • עיצוב כיכר
 • עיצוב "תחנות אוטובוס"
 • מפה מיוחדת
 • "שלטי לייק" ברחובות או במרחב הבית ספרי
 • סביבה לימודית יישובית
 • מוזיאון במרחב בית הספר
 • ויש עוד..
למידה למען קיום התהליך/ התוצר/הפעולה בתוך המקום:

עתה יש לעשות עצירה להתבוננות מחדש על התהליך כולו. לערוך מיפוי באמצעות תצפיות וסקרים ושיח על הנעשה עד כה. כלומר להשתמש בדרכי הערכה שונות על מנת לבדוק את מידת השפעת התהליך על המורים, התלמידים והסביבה. לבדוק כיצד הושפעה המערכת הלימודית והתכנים הלימודיים והתוכניות הלימודיות השונות ואילו מהן לא הושפעו.
לאחר מכן, להסיק מסקנות לגבי פעולות ומתודות שתאפשר את המשך השפעתו על תהליכי הלמידה של התלמידים וההתפתחות המקצועית של צוותי ההוראה. כמו כן, את השפעתו על המשך יצירת המקום מחדש באופן מתמיד ומעורבות חברתית למען איכות הוראה וחיים במקום. מיומנויות שברצוננו לפתח בשלב זה: התבוננות, ביקורתיות, העצמה, רפלקציה, שיתופיות, מעורבות ואחריות. לבסוף, נתכנן מנגנונים המשכיים רב שנתיים בכדי ליצור המשכיות לתהליך והשפעתו על המרחב היישוב, סביבתי ובית ספרי.

פיתוח מקצועי של המורים בפדגוגיה מבוססת מקום

תהליך הליווי של המורים והצוותים השונים ילווה בקורס השתלמות הפורס את התאוריה והרציונל של הפדגוגיה המבוססת מקום, מאפייניה ודרכי יישומה/

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן