פיתוח חשיבה רפלקטיבית

שם ההרגל מיפוי: איפה לאורך תהליך
הלמידה ניתן למקם
עבודה על הרגל זה
עדויות: כיצד נדע
שתלמיד מיישם
הרגל זה בעבודתו
מה נצפה לראות?
אילו שאלות ניתן לשאול את
התלמיד כדי לפתח חשיבה
רפלקטיבית על הרגל זה?
דוגמה: פרספקטיבה בשלב כתיבת
המסקנות של עבודת החקר
התלמיד יציג את
מסקנות החקר שלו
אך יצג דוגמה גם
למסקנה נוספת
שיכולה הייתה לנבוע
מתוך חקר זה.
  • מי אמר?
  • מדוע לדעתך אמר זאת?
  • כיצד ניסיון החיים של

הסופר משפיע על אופן
הצגת הנושא בפרק/ בספר?
(מעמד סוציו אקונומי, מין,
עדה, רקע/ היסטוריה
משפחתית)

  • איזה ניסיון את/ה מביא אתך

לפתרון הבעיה/ ליצירת העבודה הנוכחית?

  • באיזה הקשר היסטורי/תרבותי/תקופה

נכתבה היצירה/ המאמר,
או מה היה מקור ההשראה שלך ליצירת העבודה ומדוע דווקא הוא?

בעבודת הצוות על
התוצר
התלמיד יוכל להציג
נושא בו הציג עמדה
שונה משל חבריו, אך
יכול היה להבין את
עמדתו של חברו ואף
להציגה

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן