פורום המכון לתנאי העסקה

תאריך הפורום:דצמבר 2016

רקע ורציונל-

בשנים האחרונות המכון הדמוקרטי עובר תהליכי דמוקרטיזציה פנים ארגוניים. כחלק מתהליך זה עלה על ידי העובדים הצורך לעסוק בתנאי ההעסקה של עובדי/ות המכון. על מנת לפתח מנגנון השתתפותי התכנסה ועדת אד הוק שחקרה מנגנונים שונים, ראיינה ארגונים, בחנה ספרות בנושא ומרחבים וירטואלים. בדיקה זו לימדה אותנו על מספר עקרונות שלדעתנו צריכים להנחות את הפורום:

 • הגדרה מהם תנאי העסקה ומהם התנאים הקיימים במכון כיום
 • השקפה
 • בהירות ופשטות
 • ייבנה קוד אתי לעבודת הפורום על ידי חברי הפורום ויושקף לעובדי ועובדות המכון
 • נגישות של המידע
 • בטחון תעסוקתי של העובדים
 • קיימות כלכלית של הארגון
 • דיאלוג והקשבה
 • חברי הפורום יידרשו לעבוד הכשרה ולמידה של נושאים הקשורים לסוגיות השונות
 • השתתפות של גורם חיצוני בלתי תלוי
מטרה

הפורום יקבל החלטות הנוגעות לתנאי העסקה במכון, באופן שיתופי של עובדים והנהלה תוך התייחסות לטובת הארגון והעובדים. מהם תנאי העסקה בהם יעסוק הפורום- מדניות שכר, גובה שכר ואפשרויות קידום, הטבות, תנאים סוציאליים, רווחה, well being, ביטחון תעסוקתי, הוצאות נסיעה,

חברי הפורום
 • 2 נציג/ת עובדים החל משנה שלישית ומעלה
 • 2 נציג/ת מנהלים החל משנה שנייה ומעלה
 • מנהל/ת משאבי אנוש
 • מנהל/ת כספים
 • מנכ"לי/ת
 • גורם חיצוני

חברי הפורום יתקבלו על פי הצבעה אינטרנטית.

סדירות

הפורום ייבחר לשנתיים. ייפגש 6 פעמים בשנה ובנוסף, כאשר יש צורך דחוף. הפורום יידרש לחשוב לטווח ארוך ולבנות תכנית עבודה שתעסוק בתנאי העסקה של עובדי/ות המכון. הפורום ייפגש באופן שמאפשר נגישות לעובדים מכל חלקי הארץ בעזרת כלים אינטרנטים.
סוגיות כבדות משקל ומשמעותיות יובאו להחלטת אסיפת עובדים.

אופן קבלת החלטות

קונצנזוס רך- ההחלטה שמתקבלת צריכה להיות כזו שכל חברי הפורום יכולים לחיות אתה בשלום ומתקבלת אחרי בחינה עמוקה של הנושא מכל הכיוונים וניסיון שכנוע הדדי..
כל קול הוא שווה בערכו.
השקפה- בתום כל מפגש יישלח הפרוטוקול לכל עובדי המכון.
נגישות עובדים לחברי הפורום-  אנו מעודדים את כל עובדי ועובדות המכון לפנות לכל אחד מחברי וחברות הפורום בסוגיות שנוגעות לתנאי העסקה. חברי הועדה יחליטו האם הסוגיה היא אישית, עקרונית או מייצגת ועל פי זה יוחלט איך לטפל בה.

גורם חיצוני

גורם מייעץ חיצוני ובלתי תלוי, שמביא מומחיות וידע בחיי קהילה, תנאי העסקה והבנה כלכלית ועסקית.
גורם זה אינו מצביע.
העובדים יכולים להציע אנשים לתפקיד זה. הגורם החיצוני מגיע לוועדה הנבחרת למפגש הכרות ואח"כ החלטה. הגורם צריך לקבל תשלום לפי שעות עבודה. אם יש אי שביעות רצון, הפורום מפסיק את עבודתו של הגורם החיצוני.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תהליך מינוי מנהלים במכון

איך לבנות פרזנטציה של מיזם?

משילות משתפת ופיתוח קהילתי

הולוקרטיה – גישה לניהול דמוקרטי

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן