סקר גאלופ

חברת גאלופ צמצמה סקרי שביעות רצון בארגונים ל- 12 שאלות בלבד.

המיפוי הוא בסיס לעבודת מנהלים עם עובדיהם

1. אני יודע מהן הציפיות ממני במקום העבודה.
2. עומדים לרשותי החומרים הדרושים לי, כדי לבצע את עבודתי כהלכה.
3. מקום העבודה נותן לי את האפשרות לעשות מידי יום את הדברים, שבהם אני מצטיין/ת.
4. במהלך שבעת הימים האחרונים, קבלתי הכרה או שבח על כך שביצעתי את עבודתי היטב.
5. נראה לי, שהממונה עלי, או מישהו אחר במקום העבודה, מתעניין בי כאדם.
6. יש במקום העבודה מי שמעודד את התפתחותי.
7. נראה לי, שבמקום העבודה יש משקל לדעותי.
8. הייעוד/המטרה של החברה, שבה אני עובד/ת, גורמים לי לחוש שעבודתי היא בעלת חשיבות.
9. עמיתי (חברי לעבודה) חשים מחוייבות לביצוע עבודה איכותית.
10. יש לי חבר טוב מאוד במקום העבודה שלי.
11. במהלך ששת החודשים האחרונים, מישהו במקום העבודה שלי שוחח איתי בקשר להתקדמותי.
12. במהלך השנה האחרונה היו לי במקום העבודה הזדמנויות ללמוד דברים חדשים ולהתפתח.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן