ספירלת החממה שנה ג

פריט ידע זה מתייחס לרציונל השנה השלישית במסלול הספירלי של החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים. פריט זה מתאר בקווים כלליים את הרציונל של שנה ג' והתחנות העיקריות של הספירלה בשנה זו.

רציונל- מדוע אנו עושים מה שאנו עושים?

המהלך המצורף מבקש לפרט את אשר מתקיים במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית, בשנה ג'.
כל תחנה במסע בשנה זו כוללת את- הרציונל העומד מאחוריה, עיקרי התוכן שלה  ואופן ביצועו.
הסיפא של כל תחנה תבקש "לסגור מעגל" עם הרציונל שפתח אותה, תוך המשגה בשני מובנים:
1.     מהם העקרונות או הערכים הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בתחנה זו?
2.     כיצד באות לידי ביטוי בתחנה זו ארבע המהויות של מסלול החממה: מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם.

תנועת הספירלה בשנה ג

ספירלת מסלול החממה מבקשת לנוע, תכנית ומתודית, בין ארבע המהויות שלה, הנוצרות על גבי ראשית הצירים- בין החשיבתי ליישומי, בין האישי לחברתי.
בהיבט המהותי- מבקשת ספירלת החממה לנוע בין ארבע המהויות הללו (מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם) באופן פרקטלי, הן על פני מהלך המסלול כולו, ובכל שנה בנפרד.
בהיבט המתודי והיישומי- ובאופן המדמה את התנועה מתוך פנים "מעגל הזהב" על-פי המודל של סיימון סינק- WHY-WHAT-HOW , החוצה- מבקשת כל שנה להמחיש תנועה היוצאת מתוך בירור הזהות החינוכית-חברתית של הסטודנט/ית למימושה של זהות זו בעולם החינוכי-חברתי.

השאלה הפוריה של שנה ג'

השאלה הפוריה המלווה את שנה ג' היא "מיהו איש החינוך הדמוקרטי במאה ה-21?". שאלה זו תיבחן לאורך השנה במגוון זירות: בקורסי החינוך השונים שילוו את השנה, כשאחד מהם יוצע לבחירת הסטודנט בין מגוון אפשרויות, בסמינריון המחקרי בו ינתח את המיזם שלו עצמו, בליווי פיתוח המיזם על ידי מנטור/ית בוגר/ת המסלול, בקהילה הלומדת ובמפגשי החברותא שיעסקו בשנה ג' במתן כלים בהנחיית קבוצה.
בשנה"ל תשע"ז- הקורס מרתוני שפתח את שנה ג', הוקדש לארבעת מהויות המסלול– מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם. כל אחד מארבעת הימים הראשונים של תחילת שנה"ל תשע"ז הוקדש למהות אחרת, והיווה הזדמנות עבור הסטודנט/ית להעמיק במהויות אלו, ולמצוא את מקומו הייחודי ביחס לכל אחת מהן.
בשנה"ל תשע"ח- הוסבו שני קורסים לטובת יצירת תהליך השתתפותי שנתי, בו התנסו הסטודנטים בבניית תוצרים חינוכיים במסגרת המסלול. שני הקורסים נקשרו ביניהם בקשר של- תהליך ותוצאה/תוצר.
בחופשת הקיץ שקדמה לשנת הלימודים, הוזמנו הסטודנטים/ות להגיע ליום שנייה משותף עם צוות המסלול, בו יוחלט מה יהיה התוצר ההשתתפותי הרלוונטי לאותה שנה. נציגות מקרב הסטודנטים/ות המתעתדים ללמוד בשנה ג' הגיעה ליום זה, בו הוחלט לבנות במהלך השנה שלושה תוצרים חינוכיים. התוצרים עצמם ייבנו במהלך סמסטר א', במסגרת קורס החינוך "כיצד יוצאים למסע חינוכי?", ויתרחשו בפועל במהלך סמסטר ב', במסגרת קורס המרתון החינוכי.
שלושת התוצרים עליהם הוחלט בשנה"ל תשע"ח היו- יום עיון המסכם את שבוע מגדר בסמינר הקיבוצים, יום עיון שיתקיים במסגרת אירועי יום השואה, וסמינר שנתוני בן יומיים שיעסוק בנושא "פוליטיזציה של החינוך ועיסוק חינוכי בנושאים שנויים במחלוקת".

הרחבת רשת ההשפעה והקשרים עם תנועת הבוגרים של מסלול החממה

לילקוט הסטודנט בשנה"ל תשע"ח התווסף קורס נוסף- הכרה בליווי פיתוח המיזם של הסטודנט/ית, על ידי מנטור/ית מקרב תנועת הבוגרים/ות של המסלול. במהלך חופשת הקיץ שקדמה לאותה שנה, יצא קול קורא לבוגרי/ות המסלול, למעוניינים/ות לשמש כמנטורים עבור סטודנטים/ות הלומדים במסלול. הצימוד בין כל בוגר/ת ומיזם נעשה לאחר חיפוש והתאמה מדוקדקים, בהובלת נציגת תנועת הבוגרים/ות.
במהלך שנת הלימודים עצמה, בחג החנוכה, התקיים מפגש פתיחה חגיגי משותף לכלל הסטודנטים/ות בשנה ג' והמנטורים/ות הבוגרים/ות שהגיעו במיוחד. בהמשך השנה התבקשו הסטודנטים/ות ליזום שלושה מפגשים נוספים עם המנטור/ית. כמו כן פותח מחוון מלווה מומלץ למפגשים הללו, בחשיבה משותפת עם נציגת תנועת הבוגרים, עם המרצים האחראים על הסמינריון החינוכי מחקרי, וצוות המסלול. המחוון נבנה בהשראת ארבעת ממדי המסלול, ואמור היה לשמש כמתווה מומלץ למפגשי המנטור/ית והסטודנט/ית. כלל ארבעת המפגשים מהווים יחד הכרה בנקודת זכות אחת בילקוט החינוך של הסטודנט/ית הלומד/ת במסלול החממה.

השאלה הפוריה המובילה את שנת הלימודים

בעוד השאלות שהובילו את שנה א' עסקו בפיתוח הזהות החינוכית ("אני מאמין חינוכי") של הסטודנט, ובשנה ב' פיתוח זהותו היזמית (פיתוח המיזם החינוכי-חברתי), השאלה הפוריה של שנה ג' מלווה את תהליך התפתחותו של הסטודנט כאיש חינוך שהוא איש אשכולות במאה ה-21. איש החינוך כמנחה קבוצה, כפדגוג דמוקרטי, כ"בנאי" של תוצרים חינוכיים שאינם שיעור, וכחוקר (בסמינריון מחקרי) המבקש לגלות את מידת השפעתו של המיזם שלו עצמו על הזירה החינוכית-חברתית בה בחר לפעול.

זירות ההשפעה בשנה ג

בשנה ג' קיימות שתי זירות השפעה עיקריות:
1.  זירת ההתנסות בבתי הספר הממלכתיים בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית"- אליהם משובצים הסטודנטים/ות זו השנה השנייה (בימי הדיספלינה שלהם).
2.  זירת היזמות החינוכית-חברתית- תלווה בשנה ג' הן בסמינריון המחקרי והן בחברותות.
לצד זאת קיימות, כתמיד, זירות השפעה פנים-מסלוליות כגון: פורום הסטודנטים/ות של המסלול, קהילה לומדת, מסע בניית התוצרים החינוכיים, ועוד.

הגדרת המטרה

כך הוגדרה לסטודנטים/ות מטרת יום מסלול החממה בשנה ג', בחוברת השנתון שנשלחה אליהם טרם תחילת שנת הלימודים:
שנה ג' היא השנה האחרונה במסלול החממה. השאלה המלווה את שנה זו "מיהו איש החינוך הדמוקרטי במאה ה-21?" מקבלת במהלך זו מספר מענים המתייחסים להיבטים שונים של איש/אשת החינוך הדמוקרטי- כיזם/ית וכחוקר/ת,כ"בנאי" של תוצים חינוכיים ייחודיים, כמוביל תהליכי שינוי פדגוגיים ברוח התרבות הדמוקרטית וכמנחה קבוצות.

שנה זו מתמקדת בארבעה אתגרים עיקריים:
  1. המשך העשרת הסטודנטים/ות בתפיסה ובכלים של התרבות והפדגוגיה דמוקרטית- במקביל להמשך ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי  הספר בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית".
  2. המשך הובלת והעמקת יישומו וחקירתו של המיזם החינוכי-חברתי אותו החלו לתכנן וליישם הסטודנטים/ות בשנה ב'.
  3. הקניית מושגים ותהליכים בסיסיים בהנחיית קבוצות- תוך כדי מפגשי החברותות.
  4. עיצוב זהות חינוכית דמוקרטית באמצעות הובלת תהליך בניית תוצרים חינוכיים ייחודיים, ברוח של למידה והערכה חלופית.

מה אנו עושים? התחנות העיקריות על פני הספירלה של שנה ג':

המהלך לכל אורך השנה-

תחנה ראשונה- בשנה"ל תשע"ז- מרתון "ארבעת הממדים"- חמישה ימים מרוכזים בחמשת השבועות הראשונים של סמסטר א', שנה ב'.
בשנה"ל תשע"ח- אוחדו שני קורסים לתהליך שנתי, תחת הכותרת "כיצד יוצאים למסע חינוכי?".
מטרת התהליך היתה להגביר את מידת ההשתתפותיות של הסטודנטים/ות בעיצוב תכניו של המסלול, לימוד מהלך בנייה פדגוגי של תוצרים חינוכיים שאינם שיעורים, התבוננות משותפת על לוח השנה האקדמי וחשיבה רשתית של איגום משאבים וניצול הזדמנויות. הקורס ביקש ליצור ציר למידה שיאפשר הבנתה ויישומה של הערכה חלופית במסגרת תהליך בניית תוצרים חינוכיים, תוך אפשרות לקיים בדיקה ובחינה עצמית מתמדת של ההלימה בין היעדים שנקבעו על ידי הצוות הבונה את התוצר החינוכי, לבין יישום התהליך בשטח- האימפקט שלו, תוצאותיו החינוכיות והמשוב שהתקבל מקרב חברי השנתון.
תחנה שנייה- סמינריון מחקרי.
סמינריון החינוך בשנה ג' מבקש לחקור בכלים של מחקר פעולה, את המיזם החינוכי-חברתי אותו החל להגות הסטודנט עצמו בשנה ב'.
תחנה שלישית- רצועת קורסי חינוך סמסטריאלית– רצועה המלווה את סמסטר ב'. לסטודנטים/ות מתאפשרת בחירה בין מספר אופציות של קורסים המתמקדים בפדגוגיות דמוקרטיות וכלים חינוכיים שמטרתם להעשיר את "ארגז הכלים" הדמוקרטי של הסטודנט/ית. מרצי/ות הקורסים עצמם הינם לרוב צוות המסלול, בשילוב מרצים חיצוניים (בעיקר מדיספלינת הניהול העסקי-חברתי).
תחנה רביעית- ליווי פיתוח היזם החינוכי-חברתי על ידי בוגר/ת המסלול-
קורס ייחודי שפותח לראשונה בשנה"ל תשע"ח. מאחורי קורס זהעמדו מספר מוטיבציות התפתחותיות של מסלל החממה:

  • לתת הכרה אקדמית לזמן הדרוש לסטודנט/יתלשםפיתוח המיזם שלו, אותו יחקור בשנה ג'.
  • לתת משאב ליווי ייחודי נוסף לפיתוח המיזם.
  • להרחיב את הקשרים והרישות בין הסטודנט/ית לבין "העולם שבחוץ", בדמות ליווי על ידי מנטור/ית מקרב תנועת הבוגרים/ות של המסלול.

במהלך חופשת הקיץ שקדמה לאותה שנה, יצא קול קורא לבוגרי/ות המסלול, למעוניינים/ות לשמש כמנטורים עבור סטודנטים/ות הלומדים במסלול. הצימוד בין כל בוגר/ת ומיזם נעשה לאחר חיפוש והתאמה מדוקדקים, בהובלת נציגת תנועת הבוגרים/ות.
במהלך שנת הלימודים עצמה, בחג החנוכה, התקיים מפגש פתיחה חגיגי משותף לכלל הסטודנטים/ות בשנה ג' והמנטורים/ות הבוגרים/ות שהגיעו במיוחד. בהמשך השנה התבקשו הסטודנטים/ות ליזום שלושה מפגשים נוספים עם המנטור/ית.
כמו כן פותח מחוון מלווה מומלץ למפגשים הללו, בחשיבה משותפת עם נציגת תנועת הבוגרים, עם המרצים האחראים על הסמינריון החינוכי מחקרי, וצוות המסלול. המחוון נבנה בהשראת ארבעת ממדי המסלול, ואמור היה לשמש כמתווה מומלץ למפגשי המנטור/ית והסטודנט/ית.
כלל ארבעת המפגשים מהווים יחד הכרה בנקודת זכות אחת בילקוט החינוך של הסטודנט/ית הלומד/ת במסלול החממה.
תחנה חמישית- קהילה לומדת– ארבעת השבועות הסוגרים של סמסטר ב ושנת הלימודים.
בשנה"ל תשע"ח- עקב ריבוי החגים והמועדים בסמסטר ב', הוחלט על קונספט אחר לקהילה הלומדת-
פיזור ארבעת ימי הקהילה הלומדת בין שני הסמסטרים ואיחוד של חלקם עם שבועות הנושא של סמינר הקיבוצים- בסמסטר א': יום עיון מסכם של השבוע הפוליטי ויום סיורי קהילה לומדת שתוכנן ליום האחרון של סמסטר א'; בסמסטר ב': יום עיון מסכם לשבוע מגדר והיום האחרון של שנה"ל- הצגת תוצרים ופרידה משנתון ג'.
ליבת הספירלה- רצועת החברותא– מתקיימת במקביל לכל אורך השנה. מתמקדת בשנה ג' בהקניית כלים ומושגים בסיסיים בהנחיית קבוצות.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן