ספירלת החממה שנה ב

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה ב של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים, ואת התחנות העיקריות במהלך השנתי. שנה זו מתמקדת בשתי תמות עיקריות המלוות את שני האתגרים העיקריים של הסטודנטים בשנה זו:
  1. העשרת התפיסה והכלים של תרבות דמוקרטית ופדגוגיה דמוקרטית- המלווה את אתגר ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי הספר בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית".
  2. השראה לתחילתו של מיזם חינוכי-חברתי- תהליך המיזם כולל חלימה, הגייה, תכנון ותחילת היישום של מיזם החינוכי-חברתי שעל הסטודנטים/ות ליצור.

רציונל- מדוע אנו עושים מה שאנו עושים?

המהלך המצורף במסמך זה מבקש לפרט את אשר מתרחש בשנה ב', במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית.
כל תחנה במסע בשנה זו כוללת את- הרציונל העומד מאחוריה, עיקרי התוכן שלה  ואופן ביצועו.
כל תחנה תבקש "לסגור מעגל" עם הרציונל שפתח אותה, תוך המשגה בשני מובנים:
1.     מהם העקרונות או הערכים הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בתחנה זו?
2.     כיצד באות לידי ביטוי בתחנה זו ארבע המהויות של מסלול החממה: מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם.

תנועת הספירלה בשנה ב

ספירלת מסלול החממה מבקשת לנוע, תכנית ומתודית, בין ארבע המהויות שלה, הנוצרות על גבי ראשית הצירים- בין החשיבתי ליישומי, בין האישי לחברתי.
בהיבט המהותי- מבקשת ספירלת החממה לנוע בין ארבע המהויות הללו (מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם) באופן פרקטלי, הן על פני מהלך המסלול כולו, ובכל שנה בנפרד.
בהיבט המתודי והיישומי- ובאופן המדמה את התנועה מתוך פנים "מעגל הזהב" על-פי המודל של סיימון סינק- WHY-WHAT-HOW , החוצה- מבקשת כל שנה להמחיש תנועה היוצאת מתוך בירור הזהות החינוכית-חברתית של הסטודנט/ית למימושה של זהות זו בעולם החינוכי-חברתי.
כך, תשובותיו/ה האישיות של הסטודנט/ית על שאלות בירור הזהות: "מי הוא/היא?", "מה חשוב לו/ה?", ו"מדוע הוא/היא עושה מה שהוא/היא עושה?" אשר אוגדו במסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית בשנה א', ישובו וייבחנו מחדש לאורה של מציאות חייו האישיים, האקדמיים והמקצועיים המתפתחת של הסטודנט/ית בשנה ב'. הפרק המעשי של ה"אני מאמין החינוכי" שלו משנה א', ייכתב מחדש לאורו של מחוון פרוגרסיבי שניתן לסטודנטים/ות בתחילת השנה, ומלווה אותם/ן בהתנסות המעשית שלהם/ן, לצד המחוון ה"מסורתי" של המדריכים הפדגוגיים.
לצד זאת תמשיך ותעמיק התנועה הספירלית עם תחילתו של תהליך התנעת המיזם של הסטודנט/ית (בין אם כיחיד או כקבוצה), מיזם אשר יהווה ביטוי או מימוש לחיבור בין זהותו וקולו הייחודי ("אני מאמין חינוכי") לפרקטיקה של העולם החינוכי-חברתי. מיזם זה יהווה את ה"פעולה בעולם" של הסטודנט/ית, והוא ימשיך לחקור ולממש פעולה זו גם בשנה ג.

 זירות ההשפעה בשנה ב

בשנה ב' קיימות שלוש זירות השפעה עיקריות:
1.     זירת המעורבות החברתית שהינה פעולה בארגונים שפניהם לשינוי חברתי וחינוכי- המלווה בקורס אקדמי רלוונטי הנלמד בימי החממה, ומהווה חלק מילקוטו החינוכי של כל סטודנט וסטודנטית הלומדים בסמינר הקיבוצים.
בשנה"ל תשע"ח חל שינוי בזירה זו, מאחר ושעות המעורבות המעשית הנדרשות מכל סטודנט/ית הלומד/ת בסמינר הקיבוצים, הוסבו לשעות התכנון והעבודה על המיזם החינוכי-חברתי הנדרש ממנו כחלק מלימודיו במסלול.
2.     זירת ההתנסות בבתי הספר הממלכתיים בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית"- אליהם משובצים הסטודנטים/ות בשנה ב' (בימי הדיספלינה שלהם).
3.     שלל זירות פוטנציאליות ליזמות החינוכית-חברתית- החל מסמינר הקיבוצים עצמו, וכלה בקהלי יעד שונים בחברה הישראלית.

הגדרת המטרה

כך הוגדרה לסטודנטים/ות מטרת יום מסלול החממה בשנה ב' (שנה"ל האקדמית תשע"ו), בחוברת השנתון שנשלחה אליהם טרם תחילת שנת הלימודים:

בסמסטר א:

התבוננות מחדש – קריאה מחודשת של האני מאמין החינוכי ונייר העמדה ובחינת התהליך השנתי האישי.
הגדרת מרחב פעולה ובעיה/צורך- בחירת מרחב חברתי לפעולה והגדרת הבעיה/הצורך במרחב זה מתוך תהליך למידה והעמקה.
התחלת קבלתם של כלים ומקורות השראה, לצורך גיבוש רעיון המהווה על צורך חינוכי-חברתי, תוך חיבור לתפיסת עולמם של הסטודנטים/ות. בשלב מתקדם יותר יהפוך הרעיון לכדי פעולה. תהליך המיזם מהווה את אחת מזירות המימוש העיקריות של הסטודנט/ית הלומד/ת במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית.

בסמסטר ב':

העמקה – למידה (עצמית ומסלולית כחלק מיום החממה) בתחום החינוכי חברתי שנבחר, לקראת הגדרת פתרון אפשרי ובניית תוכנית עבודה.
פעולה בעולם- הפעלת התוצר/המיזם במרחב החינוכי חברתי.
כך הוגדרה לסטודנטים/ות מטרת יום מסלול החממה בשנה ב' (שנה"ל האקדמית תשע"ז), בחוברת השנתון שנשלחה אליהם טרם תחילת שנת הלימודים:
שנה זו מתמקדת בשתי תמות עיקריות המלוות את שני האתגרים העיקריים של הסטודנטים בשנה זו:

  1. העשרת התפיסה והכלים של תרבות דמוקרטית ופדגוגיה דמוקרטית- המלווה את אתגר ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי הספר בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית".
  2. השראה לתחילתו של מיזם חינוכי-חברתי- המלווה את תהליך החלימה, ההגייה, התכנון ותחילת היישום של המיזם החינוכי-חברתי שעל הסטודנטים/ות ליצור.

מה אנו עושים? התחנות העיקריות על פני הספירלה של שנה ב':

המהלך לכל אורך השנה- שנה"ל תשע"ז

תחנה ראשונה- מרתון "והילד הזה הוא עני"- ארבעה ימים מרוכזים בארבעת השבועות הראשונים של סמסטר א', שנה ב'.
תחנה שנייה- רצועת קורס מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה של גיל הנעורים– רצועה הפותחת את יום המסלול ומועברת במשך עשרה שבועות בסמסטר א', ועשרה שבועות בסמסטר ב', ע"י מרצה חיצונית.
תחנה שלישית- רצועת מעורבות חברתית- קורס אקדמי המועבר ע"י מרצים/ות חיצוניים/ות, ביניהם מתאפשרת בחירה של הסטודנטים/ות. הקורס מלווה את הפעילות המעשית של המעורבות החברתית. רצועה זו נלמדת במהלך עשרה שבועות עוקבים בסמסטר א', ושלושה מפגשים נוספים בסמסטר ב'.
תחנה רביעית- רצועת קורס חינוך – רצועה המלווה עשרה שבועות בימי המסלול בסמסטר ב. מאפשרת מספר אופציות לבחירת הסטודנטים/ות, ומועברת על-ידי צוות המסלול, בשילוב מרצים חיצוניים (לטובת דיספלינת העסקי-חברתי).
תחנה חמישית- קהילה לומדת– ארבעת השבועות הסוגרים של סמסטר ב ושנת הלימודים.
ליבת הספירלה- רצועת החברותא– מתקיימת במקביל לכל אורך השנה.

חוברת שנתון ב' תשע"ז מצורפת לשם המחשה

ספירלת_החממה_שנתון_ב_תשעז

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן