ספירלת החממה- שנה ב- תחנה שנייה: קורסי פסיכולוגיה

פריט ידע זה מתייחס לרצועה שנתית של קורסי פסיכולוגיה, שפתחו את יום החממה לאורך השנה. בסמסטר א' התמקדה רצועה זו במושגים ותאוריות בסיסיות בפסיכולוגיה, ובסמסטר ב' במאפייניו הפסיכולוגיים של קהל היעד של הסטודנטים/ות כאנשי חינוך והוראה עתידיים/ות- מתבגרים ומתבגרות.

רציונל הקורס- מבוא לפסיכולוגיה

הקורס נועד לרכישת ידע והבנה נרחבים בגישות שונות בפסיכולוגיה, ולבחינת ההשלכות המעשיות של הנלמד למתרחש בכתה. הקורס עורך היכרות עם נושאי מבוא בפסיכולוגיה  ובמסגרתו נחשפים/ות הסטודנטים/ות לתיאוריות מגוונות בפסיכולוגיה (פרויד, סקינר, ויניקוט ועוד) ולומדים/ות להכיר את המונחים  המרכזיים של התחום .
הקורס נשען על חוויות הסטודנטים/יות כמתנסים/ות וכמורים/ות במערכת החינוך, ועל אירועים ושאלות אשר יעלו במסגרת התנסותם/ן זו ומזמן למשתתפים/ות התנסות בחקירה עצמית. כל הנושאים בקורס נלמדים תוך דיון וחשיבה משותפת בקבוצת הלימוד,  כיצד ניתן לרתום את הידע הנרכש להיכרות עצמית ולעבודה עם תלמידים/ות בבית הספר. זאת,  תוך כדי התייחסות לגורמי הצלחה וקושי במסגרת הבית ספרית הן מצד התלמידים/ות והן מצד הסטודנטים/יות כמורים/ות.

מטרות הקורס- מבוא לפסיכולוגיה

1.      הכרת תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה.
2.      חשיפה לדילמות אופייניות בעבודה מול תלמידים/ות וקישורן לתאוריות אלו.
3.      רכישת כלים לעבודה חינוכית עם תלמידים/ות.

רציונל הקורס- פסיכולוגיה של גיל הנעורים

הקורס עורך היכרות עם עולמם של מתבגרים/ות, דרכי התנהגותם/ן ויחסי הגומלין שלהם/ן עם סביבתם. במסגרתו נחשפים/ות הסטודנטים/ות לתיאוריות מגוונות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות (פרויד, אריקסון, פיאז'ה, מרסיה, בלוס), לומדים/ות להכיר את המאפיינים המרכזיים של הגיל ומתוודעים לשינויים הרבים והמגוונים שעוברים על מתבגרים/ום- בתחומים הפיזי, הקוגנטיבי, הנפשי, המשפחתי והחברתי. הקורס חושף לדילמות אופייניות במערכות יחסים של מתבגרים/ות עם הוריהם ועם קבוצת השווים  ומסייע ברכישת כלים לעבודה חינוכית עם מתבגרים/ות.

מטרות הקורס- פסיכולוגיה של גיל הנעורים

1.      הכרת תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות.
2.      הכרת המאפיינים המרכזיים של גיל ההתבגרות.
3.      חשיפה לדילמות אופייניות במערכות יחסים של מתבגרים/ות.
4.      רכישת כלים לעבודה חינוכית עם מתבגרים/ות.

סיור לימודי מיוחד

בשנה"ל תשע"ז הסתיים הקורס- מבוא לפסיכולוגיה בסיור לימודי מיוחד בפנימיית "נווה צאלים" בהוד השרון. הפנימייה מיועדת לנוער לאחר אשפוז פסיכיאטרי וכוללת בתוכה בית ספר. הרציונל הפדגוגי והטיפולי של הפנימייה שואב מהגותו של יונג, כך הסיור במקום היווה המחשה ליישום של התאוריה הלכה למעשה.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן