ספירלת החממה- שנה ב- תחנה שלישית: קורסי מעורבות חברתית

פריט ידע זה עוסק באחת מרצועות הלמידה של יום החממה של סטודנט/ית שנה ב' במסלול- מעורבות חברתית. בבסיס תכנית היחידה למעורבות חברתית בסמינר הקיבוצים עומד השילוב בין פעילות שנתית קבועה בארגון חינוכי-חברתי לבין קורס אקדמי רלוונטי מלווה. במסלול החממה הן הקורסים האקדמיים המלווים את הפעילות המעשית של המעורבות החברתית, והן הפעילות עצמה, בנויים באופן שונה מיתר המסלולים בסמינר הקיבוצים. החל משנה"ל האקדמית תשע"ח- נכללו השעות הנדרשות לצורך מעורבות חברתית, המהווה דרישה אקדמית של סמינר הקיבוצים, בתוך שעות הגיית ותכנון המיזמים החינוכים-חברתיים של הסטודנטים/ות הלומדים בשנה ב'.

רציונל

א/נשי החינוך של העתיד הינם אזרחים מעורבים, מודעים ובעלי עמדה. לכן, מעורבות חברתית הינה אחת מחובות הלמידה של כל סטודנט/ית בסמינר הקיבוצים- ועיקרה לימוד פדגוגיה חברתית-ביקורתית, המחוברת ומלווה עשייה קהילתית בארגון חינוכי-חברתי, בת 60 שעות. העשייה הקהילתית נעשית בארגון לבחירתו/ה של הסטודנט/ית, לפי איזור גאוגרפי או תחום תוכן הקרוב ללבו/ה.

המשגה

מתוך תפיסה זו, שולבה ביום החממה רצועת קורסי היחידה למעורבות חברתית, שמטרתה הגברת החשיבה הביקורתית והממד האקטיביסטי של המחנכים לעתיד, שני ממדים מרכזיים במודל מסלול החממה.
בשנה"ל תשע"ז, הועמדו שלוש אופציות לקורס אקדמי לבחירת הסטודנטים/ות. כל אחד מהקורסים הציע כלים תאורטיים ומעשיים לפעולה חינוכית-חברתית-כלכלית בעולם. תכניהם שניים מתוך שלושת הקורסים היוו המשך ישיר וטבעי למרתון "והילד הזה הוא עני" שעסק בהקשר הסוציולוגי-כלכלי של חינוך בחברה הישראלית, בדגש על יישוב מוחלשים.
בשנה"ל תשע"ח הוכרו שעות הפעילות של הסטודנטים/ות לטובת התנעתו של מיזם חינוכי-חברתי, כשעות המעורבות המעשית של המעורבות החברתית. הקורס האקדמי המלווה התרחש במסגרת ארבעה ימי חמישי מרוכזים, תחת הכותרת "מסע בחברה הישראלית" בהשראת נאום ארבעת השבטים של נשיא המדינה, ראובן ריבלין. במסגרת מסע זה ביקרו הסטודנטים ביישובים שונים ופגשו אוכלוסיות שונות- חרדים, ערבים, מתנחלים וחילונים תושבי מרכז הארץ.

המעורבות החברתית כהזדמנות להתנעת מיזם חינוכי-חברתי

הקורס האקדמי המלווה והפעילות החברתית הוצגו לסטודנטים/ות כאחת הפלטפורמות האופציונליות ל"התנעתה" של היזמות החינוכית-חברתית הנדרשת מהם/ן במסלול. כזכור, תחילתו של תהליך פיתוח המיזם החינוכי-חברתי נעשית בשנה השנייה ללימודיו/ה של הסטודנט/ית במסלול החממה.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן