ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי. שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה"אני מאמין חינוכי", של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

רציונל המהלך השנתי של ספירלת החממה בשנה א

המהלך המצורף במסמך זה מבקש לפרט את המהלך המתקיים במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית, בשנה א'.
כל תחנה במסע בשנה זו כוללת את- הרציונל העומד מאחוריה, עיקרי התוכן שלה ואופן ביצועו.
הסיפא של כל תחנה תבקש "לסגור מעגל" עם הרציונל שפתח אותה, תוך המשגה בשני מובנים:
1. מהם העקרונות או הערכים הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בתחנה זו?
2. כיצד באות לידי ביטוי בתחנה זו ארבע המהויות של מסלול החממה: מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם.

מדוע אנו עושים מה שאנו עושים בשנה א'?

תנועת הספירלה, ספירלת מסלול החממה, מבקשת לנוע, תכנית ומתודית, בין ארבע המהויות שלה, הנוצרות על גבי ראשית הצירים- בין החשיבתי ליישומי, בין האישי לחברתי.
בהיבט המהותי- מבקשת ספירלת החממה לנוע בין ארבע המהויות הללו (מודעות עצמית, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם/ פעולה בעולם) באופן פרקטלי, הן על פני מהלך המסלול כולו, ובכל שנה בנפרד.
בהיבט המתודי והיישומי- ובאופן המדמה את התנועה מתוך פנים "מעגל הזהב" על-פי המודל של סיימון סינק- WHY-WHAT-HOW , החוצה- מבקשת כל שנה להמחיש תנועה היוצאת מתוך בירור הזהות החינוכית-חברתית של הסטודנט/ית למימושה של זהות זו בעולם החינוכי-חברתי.
כך, תשובותיו/ה האישיות של הסטודנט/ית על שאלות בירור הזהות: "מי הוא/היא?", "מה חשוב לו/ה?", ו"מדוע הוא/היא עושה מה שהוא/היא עושה?" תאוגדנה במסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית, שיהווה את התוצר המסכם את סמסטר א' בשנה א'.
בשלב הבא תמשיך התנועה הספירלית עם יצירת "נייר עמדה" של הסטודנט/ית, אשר  מבקש לתווך בין זהותו וקולו הייחודי ("אני מאמין חינוכי") לבין ביטויו הפרקטי.
המימוש הפרקטי של "נייר העמדה" יתבטא ב"פעולה בעולם" שייזום הסטודנט/ית ואשר תבטא את קולו/ה הייחודי והאותנטי, הלכה למעשה.
בשנה א', ה"פעולה בעולם" מתמקדת בעולם החינוך הדמוקרטי, ולכן תבוטא במסגרת ההתנסות המעשית בבתי הספר הדמוקרטיים, בסמסטר ב'. "נייר העמדה" יהיה המסמך המלווה את תיעוד ה"פעולה בעולם" ויסכם את סמסטר ב'.

מה אנו עושים בשנה א'? מהלך הספירלה לכל אורך השנה

שש התחנות העיקריות על פני הספירלה בשנה א'

  • תחנה ראשונה- יום אוריינטציה לפתיחת השנה לתלמידי המסלול, המתעתדים להתחיל את שנה א'.
  • תחנה שנייה- מחשבת החינוך הדמוקרטי- רצועה הפותחת את יום המסלול בארבעת השבועות הראשונים של סמסטר א', מועברת על ידי חוממי/ות המסלול.
  • תחנה שלישית- רצועת קורסי בחירה (דיאלוג מבוגר ילד א')- רצועה פותחת בעשרת השבועות הנוספים של סמסטר א, מועברת על-ידי מרצים/ות חיצוניים/ות.
  • תחנה רביעית- רצועת העמקה (משולבת בתוך זמן החברותות)- רצועה הסוגרת את יום המסלול, מועברת במשך שישה שבועות בסמסטר א, על-ידי חוממי/ות המסלול.
  • תחנה חמישית- היכרות ופעולה בעולם הדמוקרטי- סיורים והתנסות מעשית בבתי הספר הדמוקרטיים, במהלך סמסטר ב'.
  • תחנה שישית- קהילת לומדים- ארבעת השבועות הסוגרים של סמסטר ב ושנת הלימודים.

ליבת הספירלה- החברותא

קבוצת החברותא מהווה את קבוצת ההתייחסות המרכזית המלווה את התהליך ההתפתחותי של הסטודנט/ית במסלול החממה.
ניתן להרחיב את הקריאה לגבי מפגשי החברותא, ולגבי כל תחנה בספירלה של שנה א', בפריטי הידע הנוספים המוקדשים לכל אחת מהתחנות השונות.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן