ספירלת החממה- שנה א- תחנה שנייה: מחשבת החינוך הדמוקרטי

פריט מידע זה כולל מידע אודות הקורס מחשבת החינוך הדמוקרטי. זהו קורס אקדמי מרוכז, המהווה את הרצועה הפותחת את יום המסלול בארבעת השבועות הראשונים של סמסטר א בשנה א', ומונחה על ידי חוממי/ות המסלול. 

רציונל הקורס מחשבת החינוך הדמוקרטי

מחשבת החינוך הדמוקרטי הינה המסד ההגותי עליו נשען החינוך הפרוגרסיבי, ובכלל- החינוך הדמוקרטי. הוא כולל את החשיבה התאורטית והמעשית, התפיסה והשפה.
פתיחת השנה (והמסלול) באופו זה, מזמנת למידה מרוכזת של ההוגים/ות המרכזיים/ות שעיצבו את תפיסת העולם החינוכית, שמבקש המכון הדמוקרטי לקדם.
כל יום מבין הארבעה המוקדשים לקורס זה, נפתח בהרצאה פרונטאלית לכלל השכבה סביב תמה משותפת (מהי למידה, מיהו המחנך/ת וכו'..), ולאחריה מתפצלים/ות הסטודנטים/ות בין ארבע/ת החוממים/ות להעמקה בטקסט של אחד/ת ההוגים/ות, שכתביו/ה צורפו למקראה המחולקת לסטודנטים/ות עם תחילת השנה.

מבנה הקורס מחשבת החינוך הדמוקרטי

המבנה של פתיחת וסגירת השנה בארבעה שבועות מרוכזים של למידה, הינו אמירה תכנית וצורנית בפני עצמה, שיש מאחוריה נימוק מהותי. ארבעת השבועות הראשונים מוקדשים, כאמור, להגות החינוכית ממנה שואב המסלול, וארבעת השבועות האחרונים של השנה מוקדשים לקהילה הלומדת, דהיינו ללמידה מסלולית משותפת היוצאת מתוך רלוונטיות ויוזמה של הסטודנטים/ות עצמם/ן.
המבנה ה"מרתוני" של למידה המרוכזת בארבעה ימים בלבד, מבטא שילוב אינטרסים: הרצון לחשוף את הסטודנטים/ות באופן מרוכז לתוכן משמעותי, לייצר אימפקט הנובע ממיקוד ברור וספציפי בעולם תוכן מסויים, לשלב בין הסטודנטים/ות מכלל החברותות באמצעות למידה שכבתית משותפת, ובמקביל לכל אלו- לאפשר בחירה של הסטודנט/ית בהוגה בו יתמקד בכל שבוע, ובאופן הלמידה המועדף עליו, מבין האפשרויות שמציעים החוממים/ות.
בכל אחד מארבעת הימים נלמדים במקביל ארבע/ה הוגים/ות שונים/ות. הטקסטים ידועים לסטודנטים/ות מראש, וחולקו להם במקראה שנמכרה להם/ן עם פתיחת שנת הלימודים
כל אחד/ת מצוות החוממים/ות לוקח/ת על עצמו/ה את ההעמקה בחלק מההוגים והטקסטים, ומפתח/ת את המתודה באמצעותה ילמד/תלמד.
בשנה"ל תשע"ו, למשל, בראשית כל יום, מיד לאחר ההרצאה הפרונטאלית , הוצגו האפשרויות המתודיות ללימוד ההוגים השונים הרלוונטיים לאותו יום, בפני כלל הסטודנטים/ות, והתבצעה בחירה שלהם/ן. כך מתאפשר לסטודנט/ית לחוות אופני למידה שונים וכן להעמיק היכרות עם חבריו/חברותיו לשנתון, שאינם/ן דווקא חברי/ות קבוצת החממה/החברותא שלו/ה, וכמובן גם עם צוות החוממים/ות.
בשנה"ל תשע"ו- עם תום הקורס ולאחר ההסבר לגבי מטלת ההגשה, נשלח לסטודנטים/ות קובץ ובו "מילון מושגים". בקובץ תמצות של המושגים המרכזיים הכלולים בטקסטים השונים של ההוגים/ות שנלמדו בקורס.

המשגת הקורס מחשבת החינוך הדמוקרטי

מהם הערכים הדמוקרטיים שמשקף קורס מחשבת החינוך הדמוקרטי במתכונתו הנוכחית? בחירה, למידה מתוך חוזקות ותשוקה (של חומם/ת ושל הסטודנט/ית), ריבוי אינטליגנציות ולמידה רלוונטית ומחוברת לעולם.
ערך האחריות בא לידי ביטוי בעובדה ש-50% מתוך ההערכה על הקורס (בשנה"ל תשע"ו, למשל) הינה הערכה עצמית של הסטודנט/ית, האמור להתייחס למידת המעורבות וההשתתפות שלו בדיונים והמידה בה לקח אחריות וקרא את כל הנדרש.

אילו מבין ארבעת מהויות המסלול מקדם הקורס?

מתוך רצון להרהר ולערער על התפיסות המסורתיות בחינוך, מבקש הקורס, המעמיק בין היתר בחינוך הפרוגרסיבי, לייצר חשיבה ביקורתית אודות מושגים ותפיסות מרכזיות הנוגעים לחינוך- מהו חינוך? מהי למידה? מיהו המחנך/ת? וכן הלאה. השאלות הללו, וההוגים/ות המובאים לעיון והעמקה, ערערו עוד בשעתו על התפיסות הפדגוגיות השגורות. למעשה, חלק מהתפיסות הללו נחשבות מתקדמות עד עצם היום הזה…
הביטוי האישי של הסטודנט/ית מתאפשר במקביל לאפיק הביטוי של החוממים/ות, דהיינו: הבחירה המתודית המגוונת להעמקה ולמידה בהוגים/ות, מתוך אינטליגנציית הלומד/ת הקרובה לליבם/ן, מאפשרת מגוון דרכים לביטוי אישי ופרשנות לחומר הנלמד. כמו כן, מטלת הסיום של הקורס מאפשרת הגשת תוצר יצירתי (מלווה בטקסט מנומק ומגובה בתאוריה) כביטוי ייחודי של הבנת הסטודנט/ית את החומר הנלמד.
המסד התאורטי שמספק קורס "מחשבת החינוך הדמוקרטי", מהווה את בסיס ההמשגה התאורטית של מסע גיבוש זהותו/ה החינוכית-חברתית של הסטודנט/ית. הן מהלך הבירור האישי הנעשה באמצעות שאלות מודל ה-SML, והן תוצר החברותא בסמסטר זה ("אני מאמין חינוכי"), נשענים של ההמשגה התאורטית שמספקת ההגות החינוכית, עמה נפתחה השנה. במובן זה, מאפשרת ההמשגה התאורטית לשמש "מרכז כובד" של תהליך גיבוש המודעות העצמית של הסטודנט/ית, בהקשר החינוכי-חברתי.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן