ספירלת החממה- שנה א- תחנה שלישית: קורס בחירה בחינוך

רצועת קורסי הבחירה היא הרצועה הפותחת את יום המסלול בעשרת השבועות הנוספים של סמסטר א, בשנה הראשונה, עם תום קורס מחשבת החינוך הדמוקרטי, ומונחית על-ידי מרצים/ות חיצוניים/ות ו/או על ידי צוות המסלול עצמו. לסטודנט/ית מתאפשר לבחור אחד מתוך מבחר קורסים שילוו אותו במהלך המשך סמסטר א'.

רציונל קורס הבחירה בחינוך בשנה א

מטרת הקורסים הינה לאפשר לסטודנטים/ות לרכוש כלי פרקטי, לטובת "ארגז הכלים" החינוכיים שלהם/ן.

היצע קורסי הבחירה בחינוך בשנה א

בשנה"ל תשע"ו, למשל, הוצעו לסטודנטים/ות ארבעת הקורסים הבאים: תאטרון/דרמה ככלי חינוכי, יצירתיות בכיתה, נוער בסיכון והנחיית קבוצות.
הקורסים (ברובם) הועברו על-ידי מרצים/ות חיצוניים.

המשגת קורס הבחירה בחינוך בשנה א

מהם העקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי ברצועה זו?

בחירה, ריבוי אינטליגנציות ודרכי למידה, רלוונטיות ללומד/ת, למידה התנסותית-חווייתית.
קורסי הבחירה מאפשרים ללומדים/ות את הרחבת דרכי הביטוי האישי שלהם/ן כסטודנטים/ות וכמחנכים/ות לעתיד, והתבוננות דרך פריזמה נוספת בזהותם החינוכית-חברתית. במובן זה תורמים הקורסים גם להעשרת המודעות העצמית של הלומד.
החשיבה הביקורתית באה לידי ביטוי בעיקר באתגור ההתבוננות המסורתית על שיטות הוראה ולמידה. זאת מאחר והכלים המוקנים בקורסים, מאפשרים להרחיב את המנעד המתודי של המורה והמחנך/ת העתידי.
יוצא מכלל זה הינו הקורס "נוער בסיכון" של ד"ר מרסלו וקסלר, המקנה לא רק חשיבה ביקורתית אודות תפקיד המחנך והמורה, אלא גם מאפשר את הרחבת המבט על החברה הישראלית, ליקוייה והאתגרים העומדים לפתחם של המורים/ות לעתיד. במובן זה מעודד הקורס, וכן התוצר הסופי שלו (ניתוח מקרה בוחן של נער/ה בסיכון), גם "הצתת הלהבה" הפרו-אקטיבית.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן