ספירלת החממה- שנה א- תחנה שישית: קהילה לומדת

פריט ידע זה מוקדש לתצורה הפדגוגית- קהילה לומדת. קהילה לומדת הינו קורס ייחודי ברוח התרבות הדמוקרטית, בתהליך הלמידה במסלול. מהותו המרכזית היא התמקדות והעמקה בנושא המתחלף משנה לשנה, וגוף ידע הנוצר מתוך צרכים ורצונות של הסטודנטים, המתוכנן וממומש על ידם. הסטודנטים/ות במסלול חוברים לתהליך למידה משותף וחוצה שנתונים, לאורך ארבעה שבועות, ותורמים לו הן כמתכננים, כתלמידים וכמלמדים. 

מהי קהילה לומדת?

קהילה לומדת הינה תצורה דמוקרטית אקדמית המבוססת על תפיסת הקונסטרוקטיביזם החברתי. תפיסה זו גורסת כי ידע נבנה על גבי נדבך, תוך אינטראקציה חברתית ורלוונטיות ללומד/ת.
קהילה לומדת מתפרשת, לרוב, על פני ארבעת ימי החמישי האחרונים של שנת הלימודים, ומהווה קורס אקדמי בפני עצמו. קורס זה משותף לכלל השנתונים במסלול, ונבנה על ידי הסטודנטים/ות הלומדים במסלול.

מהו רציונל הקהילה הלומדת?

ימי הקהילה הלומדת הינם שיא של יצירה חינוכית עצמאית של הסטודנטים/ות עצמם/ן. זוהי הזדמנות לייצר למידה מרוכזת של תוכן חינוכי-חברתי שהסטודנטים/ות עצמם מגדירים כרלוונטי עבורם, ולתכנן את תכני הלמידה ואופניה.
הימים נחלקים בין למידה מרוכזת של תמת-על, שהוחלט עליה במשותף על-ידי צוות היגוי של הסטודנטים/ות עצמם/ן, לבין למידה אישית יותר בה מתאפשר לכל סטודנט/ית להביא מעולמות התכנים הפרטיים והייחודיים לו/ה, ללמד וללמוד. כאמור תוכן הלמידה ואופי הלמידה נקבע בלעדית על-ידי הסטודנטים/ות עצמם/ן. גם מטלת הסיום של קורס מרתוני זה, המשתרע על פני ארבעה ימים מרוכזים, נקבעת ונבדקת על ידי הסטודנטים/ות עצמם/ן.

מהם הערכים הדמוקרטיים העומדים מאחורי תצורה פדגוגית זו?

הלמידה העצמית בימי הקהילה הלומדת מבטאת כמובן, ראש ועיקר, את ערכי הבחירה והאחריות, העומדים בבסיס הלמידה בחינוך הדמוקרטי. ההנחה היא כי למידה הנעשית מתוך בחירה מלאה, מייצרת הנעה פנימית חזקה ואחריות של הלומד על הלמידה.
יש להניח, למרות השוני בתכני ובאופני הלמידה משנה לשנה בקהילה הלומדת, כי תצורה זו מאפשרת חיבור של לומדים שונים, מאחר והיא מאפשרת מגוון רחב של תצורות למידה חווייתיות, ומבטאת רלוונטיות וחיבור לעולם.
הבחירה והאחריות הטמונים באופן למידה זה מאפשרים למהות האישית של הסטודנטים/ות לבוא לכדי ביטוי.
תכני ואופני הלמידה העשירים והמגוונים מזמנים אלטרנטיבה ללמידה מסורתית, ובכך מבטאים חשיבה ביקורתית.
ההעמקה בתמה מסויימת הרלוונטית להתפתחותו המקצועית והאישית של המחנך/ת והמורה לעתיד, מאפשרת בתורה את העמקת המודעות העצמית של הסטודנטים/ות, בכל הנוגע למיקוד הרלוונטי שנבחר באותה שנה.
בשנה"ל תשע"ה, למשל, קבעו הסטודנטים/ות כי תוכן קהילת הלומדים יעסוק בנושא המיניות בכיתה, בשנה"ל תשע"ו בנושא התמכרויות, ובשנה"ל תשע"ז בנושא ריבוי אינטיליגנציות. ההעמקה בנושאים הללו, על שלל היבטיהם והקשריהם החינוכיים, זימנה אפשרות להתבוננות והעמקת המודעות העצמית של הסטודנט/ית בהקשר הרלוונטי.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן