ספירלת החממה- שנה א- תחנה רביעית: רצועת העמקה

רצועת ההעמקה הינה רצועה החותמת את יום המסלול, במשך שישה שבועות, בסמסטר א' בשנה הראשונה. הרצועה משתלבת בתוך זמן החברותות, במהלך סמסטר זה. רצועת ההעמקה מאפשרת העשרה בהיבטים חינוכיים שונים ומגוונים, תמות או סוגיות חינוכיות. תכני הרצועה יכולים להשתנות לפי חוזקות, תחומי העניין והתשוקה של צוות המסלול- החוממים/ות, ומונחית על-ידם/ן לבד או בקו (CO), על-פי בחירתם/ן.

תחנה רביעית- רצועת העמקה (משולבת בתוך זמן החברותות)-

לשם המחשה, בשנה"ל תשע"ו- כל אחד/ת מארבעת החוממים/ות קיבל על עצמו/ה להנחות רצועה, שהיא סדרה בת שלושה מפגשים, בני שעה כל אחד.
שתי רצועות התקיימו במקביל במהלך שלושה שבועות, ולאחריהם שתי רצועות חדשות הונחו במשך שלושה שבועות נוספים ע"י איש/אשת צוות אחר.
בשנה"ל תשע"ו הנחו צוות שנתון א'  ארבע רצועות העמקה בנושאים:
מגדר- על חשיבות הקול במרחב החינוכי; יאנוש קורצ'אק והגותו החינוכית; המסרים החתרניים בהגותו של ניל פוסטמן; על דיאלוג חינוכי, הכלה וגבולות בשיח החינוכי.

המשגה

מהם העקרונות הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי ברצועת ההעמקה?

עקרון הלמידה מתוך בחירה, רלוונטיות ללומדים/ות, למידה מתוך תשוקה (של הסטודנטים/ות והצוות, כאחד) וגיוון דרכי הוראה ולמידה.
רצועת ההעמקה מאפשרת לפתח מודעות עצמית בקרב הסטודנטים/ות לעמדותיהם/ן האישית בסוגיות חינוכיות אליהן לא נחשפו עד כה (דוגמת נושא המגדר בכיתה), וכן לתת ביטוי אישי לעמדותיהם/ן אלו.
רצועת ההעמקה משתנה, כאמור, לפי תשוקות צוות השנתון, אך נושאת בחובה פוטנציאל לחשיבה ביקורתית אודות השיח החינוכי השגור.

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן