ספירלת החממה- שנה א- תחנה ראשונה: יום אוריינטציה

פריט ידע מתאר את התחנה הראשונה אותה חווה הסטודנט/ית המתחיל את מסעו בספירלת החממה ליזמות חינוכית-חברתית, בסמינר הקיבוצים. מתוך קריאה בפריט זה תוכלו להתרשם מהיום אותו עובר הסטודנט/ית כפתיח אינפורמטיבי וחווייתי, האמור להעביר מרוחו של המסלול ולהכינו במידת מה לעתיד להתרחש בשנה הקרובה.

תחנה ראשונה- יום אוריינטציה לפתיחת השנה לתלמידי המסלול- שנה א'

מהן מטרות יום האוריינטציה?

1. היכרות – היכרות ראשונית עם רציונל המסלול, צוות המסלול ותכני השנה הצפויים (כולל הכרזה על חלוקה לקבוצות חממה/חברותות ומי החומם/ת המלווה כל קבוצה); היכרות ראשונית בין הסטודנטים/ות ותחילת גיבוש חברתי; היכרות ראשונית עם ראשי הדיסציפלינות בסמינר ועם נציגי הפורום ואגודת הסטודנטים.
2. תחילת היכרות חוויתית עם השפה והתרבות הדמוקרטית- היום מזמן למידה אחרת המשלבת התנסות חווייתית ויצירתית, עם מושגים וכלים פדגוגיים של המכון הדמוקרטי (דוגמת: שאלה פורייה, PBL, PBE- למידה מבוססת מקום ועוד).

מהו מהלך יום האוריינטציה?

להלן מבנה אפשרי ליום אוריינטציה, כפי שהתרחש בשנים תשע"ו ותשע"ז, לשם המחשה.

הכרות עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של הסמינר
הכרות כללית- כל סטודנטים/ות שנה א'+ צוות החממה- כולל הצגה עצמית של חברי הצוות וחידון קאהוט להיכרות עם המסלול, הסבר על ילקוט סטודנט מסטודנט/ית משנה מתקדמת, חלוקת פולדרים עם מבנה השנה, סילבוס ומקראה של מחשבת החינוך הדמוקרטי
מפגש במקביל עם ראשי הדיספלינות
הפסקה
המשך מפגש עם ראשי הדיספלינות
הצגת פעילות האגודה
חלוקה לקבוצות לפי טקסטים ספרותיים, דיון אודות השאלה הפורייה "במה מאכילים אותנו?" בהקשר לטקסט הנבחר, וקבלת תקציב ליציאה לפעולה
יציאה בקבוצות לשוק הכרמל במטרה לחקור וליצור תוצר לימודי. התוצר יהווה את המענה הקבוצתי על  השאלה הפורייה
סיכום והצגת תוצרים בגן צ'רלס קלור, כולל הכרזה על החלוקה לחממות והחוממים/ות המלווים/ות

מהלך ספירלי גם ביום האוריינטציה עצמו

יום האוריינטציה נע באופן ספירלי בין התכנסות, התפזרות (בהתאם למטרות שונות) והתכנסות מחודשת.
היום מתחיל בהתכנסות של כלל הסטודנטים/ות החדשים/ות עם צוות המסלול, למטרות היכרות ראשונית, הצגת מידע כללי ואוריינטציה. לאחר מכן מתפצלים הסטודנטים/ות להמשך אוריינטציה, לפי הדיספלינות השונות.
המשך היום מציע התכנסות נוספת, לצורך הצגת המשימה – יצירת מענה קבוצתי לשאלה פוריה (בשנה"ל תשע"ו ותשע"ז היתה זו השאלה: "במה מאכילים אותנו?"), תוך יציאה למרחב למידה עירוני (שוק הכרמל).
החלוקה לקבוצות המשימה נעשית על פי בחירה של הסטודנטים/ות באחד מכמה טקסטים פואטיים מעוררי השראה, שנתלו מבעוד מועד בחלל ההתכנסות.
עם תום הזמן שהוקצה לקבוצות המשימה במרחב הלמידה העירוני, מתכנס כלל השנתון בשלישית, בנקודת מפגש מוסכמת מראש, לשם סיכום היום. במפגש המסכם מציגה כל קבוצה את התוצר שיצרה והרציונל העומד מאחוריו, המתייחס לשאלה הפוריה.
היום מסתיים בהכרזה על החלוקה לחממות ושיוכן לחוממים/ות.

 על אילו מארבעת הממדים של המסלול עונה יום האוריינטציה, וכיצד?

מודעות עצמית
לצד צרכים ראשוניים של התמקמות ואוריינטציה, במסלול ובסמינר הקיבוצים, מתוודע/ת הסטודנט/ית לדמויות המפתח שילוו אותו לאורך שנותיו במסלול, מקבל מידע ראשוני בסיסי, ומכיר היכרות ראשונית את חבריו וחברותיו למסלול.
האפשרות לבטא במידת מה את מודעותו העצמית קיימת בהיכרות הראשונית, הדורשת ממנו לברר עם עצמו ולנסח לאחרים, בין אם מדוע הגיע למסלול או מדוע בחר את הטקסט באמצעותו הפך לחבר בקבוצת המשימה בהמשך היום.
מדיום נוסף המאפשר התבוננות ומודעות עצמית היא המחברת הרפלקטיבית, אותה מקבל הסטודנט כתשורה בתחילת היום, לצד מידע כתוב. מחברת זו עתידה ללוות אותו לאורך השנה כולה.
ביטוי אישי
הסטודנט/ית יכול לבטא עצמו/ה ביום זה דרך האפשרויות הבאות: העלאת שאלות ואי בהירויות למול צוות המסלול וראשי הדיסציפלינות, לקיחת חלק בחידון הקאהוט המסלולי☺, בחירה של הטקסט הספרותי המועדף עליו/ה, טקסט זה הופך אותו/ה לחלק מקבוצת משימה חד פעמית וחוצת חממות הנוצרת ביום זה, והנדרשת לייצר במהלך סיור בשוק הכרמל תוצר לימודי כמענה על שאלה פוריה.
חשיבה ביקורתית
היום כולו מאתגר לחשיבה- למה ציפיתי כשהגעתי למסלול וכיצד יום האוריינטציה משקף את ייחודיות המסלול והלמידה בו? מהי למידה (אקדמית, ובכלל) ? היכן היא מתרחשת? מיהם השותפים הפעילים בה? כמה מתוך הלמידה שאני עושה הוא מובנה וכמה מתייצר באמצעות אינטראקציות והתנסויות ממשיות? לצד זאת כמובן מוגשת גם השאלה הפוריה- "במה מאכילים אותנו?" כהמחשה לשאלה בעלת ממד של חשיבה ביקורתית המניעה למידה פעילה בעולם.
אקטיביזם
הטקסטים הספרותיים והשאלה הפוריה, יחד עם זירת הפעולה (שוק הכרמל) מכוונים את הסטודנטים/ות ביום זה ליצירת תוצר לימודי המהווה מענה על השאלה: במה מאכילים אותנו? התוצר הלימודי אמור לשקף יצירתיות, ביקורתיות, משובה 🙂 ועבודת צוות.
היום כולו מבקש להמחיש מהלך של למידה קהילתית, המובילה להתנסות מעשית וליצירת תוצר חינוכי בעולם הממשי.

חזרה אל

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן