ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים

ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת אנשי ונשות חינוך אידאליסטיים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. כאן נביא את העקרונות המרכזיים ואת ארבעת המהויות העומדות בבסיס התפיסה הרעיונית של מסלול החממה: חשיבה ביקורתית, ביטוי אישי, מודעות עצמית ואקטיביזם.

ספירלת מסלול החממה ליזמות חינוכית חברתית- סמינר הקיבוצים

ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת אנשי ונשות חינוך אידאליסטיים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. מסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית פועל ברוח זו מאז הקמתו לפני כ-16 שנים.
מסלול תלת-שנתי זה מבקש להוות פלטפורמה לעיצובם של דור מחנכי ומחנכות העתיד. דמות מחנך/ת העתיד, לפי החזון המיטבי של המכון הדמוקרטי, הוא אדם חושב, המאתגר את הפרדיגמות המקובלות, המתבונן בעצמו ויודע מהם מקורות ההנעה הפנימיים שלו, ומתוך כל אלו מבקש לפעול ולקחת חלק בעיצובו של עולם חינוכי וחברתי ראוי יותר.

העקרונות של מסלול החממה

מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית, נע כל העת, באופן ספירלי על פני ראשית צירים, בין ארבעה קטבים. אלו שני ציריה העיקריים:

בין האישי לחברתי

הסטודנט/ית נע במהלך לימודיו, כל העת, בין התבוננות אישית בעצמו לבין התבוננות בסביבה בתוכה הוא חי ופועל, במעגלי שייכות ההולכים ומתרחבים משנה לשנה: החל מקבוצת החממה שלו (המכונה גם- חברותא) המהווה את קבוצת השייכות שלו במסלול, המשך בכלל המסלול , עולם החינוך והיזמות החינוכית-חברתית, וכלה בחברה הישראלית.

בין החשיבתי ליישומי

במקביל, גם כן באופן ספירלי, הסטודנט/ית נע כל העת בין לימוד, חקירה והעמקה בהגות החינוכית הפרוגרסיבית, לבין התנסויות ופעולות אקטיביסטיות במרחב החינוכי-חברתי, פעולות במעגלי השפעה המתרחבים משנה לשנה: החל מפעולה נקודתית בעולם בתי הספר הדמוקרטיים בשנה א', עבור בפעילות מעורבות חברתית ובתחילתה של יזמות אישית חברתית-חינוכית בשנה ב', וכלה ביצירת מיזם חי ופועל אותו הוא חוקר בשנה ג'.
לצד זאת יש ציין כמובן את המסלול עצמו, המהווה עבור הסטודנטים קהילה שהעשייה בתוכה ולמענה מהווה בפני עצמה פלטפורמה עשירה לאקטיביזם חינוכי-חברתי.

ארבע מהויות תהליך הלמידה

ארבע מהויות מלוות את תהליך הלמידה במסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית. מהויות אלו נוצרות למעשה מראשית צירים זו, ומהוות את הצירופים בין ארבעת קטביה:

 חשיבה ביקורתית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות תודעה חברתית-חינוכית, הקוראת תיגר על הנחות יסוד קיימות באשר לדמותו ולתפקידו של היזם החברתי ואיש החינוך הראוי.
דגש על היבט זה יבקש לעודד העמקה ושאילת שאלות, סקרנות אקדמית ומעשית, הרהור וערעור כחלק משיח חינוכי המתקיים במהלך שנות לימודיו/ה של הסטודנט/ית.

מודעות עצמית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות מודעות עצמית, המשמשת כמקור משמעותי של הנעה פנימית, הנעה הנחוצה לאנשי ונשות חינוך עתידיים, המבקשים להוביל שינוי חינוכי-חברתי.
דגש על היבט זה יבקש לעודד חקירה אישית במניעיו של הסטודנט/ית לעסוק בפעילות חינוכית-חברתית, מיפוי הגורמים השונים שהשפיעו ועודם משפיעים על דמותו הייחודית, והרחבת מקורות ההשראה מהם הוא ניזון.

ביטוי אישי

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות רצון לביטוי אישי מקורי, ולאפשר את התנאים והפלטפורמות הדרושים לשם זיקוק וביטוי ייחודיותם.
דגש על היבט זה יבקש לעודד מיפוי עצמי של החוזקות ואיזורי הצמיחה של הסטודנט/ית, בירור אודות קולו האותנטי וכיצד יקבל קול זה ביטוי ומימוש בזירה החינוכית-חברתית.

 אקטיביזם/ עשייה חברתית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות תודעה של עשייה חברתית פרו-אקטיבית, המבקשת להוציא רעיונות וערכים מהכוח אל הפועל, בזירה החינוכית-חברתית.
דגש על היבט זה יבקש לעודד עשייה ומעורבות חברתית פעילה של הסטודנט/ית במהלך הלימודים, וליווי תהליכי יזמות מקוריים של הסטודנטים/ות, בהם רעיונות, ערכים ועקרונות מיתרגמים ליוזמות, מעשים ופעולות בשטח.

מבנה ספירלת הלמידה של החממה ליזמות חברתית -חינוכית

למסמך שלפנינו מקושרים פריטי ידע רבים. כל אחד מהם מתאר תחנה משמעותית על פני ספירלת הלמידה של הסטודנט/ית במסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית, בשלושת שנות לימודיו. אתם מוזמנים/ות להיכנס לכל אחד מהם ולהעשיר את ידיעתכם בכלל תחנות ספירלת הלמידה של מסלול החממה.
ספירלת הלמידה מהווה "ספירלת-על" המתפרשת על פני שלוש שנים, והתנועה המתרחשת בה היא, כאמור, לאורם של ארבעת הקטבים והמהויות שתוארו לעיל.
לצד זאת, באופן פרקטלי, נע כל שנתון במסלול זה, על פני ספירלה ייחודית לו. המהויות אמנם משותפות לכל שלוש השנים, אולם המופע החיצוני שלהן משתנה.
מעגלי השייכות וההשפעה של הסטודנט/ית משתנים ומתרחבים משנה לשנה.

ליבת הספירלה – החברותא/חממה

ההיבט הנוסף המשותף לכל שלוש שנות המסלול הינו החברותא/ קבוצת חממה- קבוצת השייכות של הסטודנט/ית, המהווה את ליבת הספירלה.
החברותא מהווה את הליבה בהיבט התכני והערכי- היא חלק קבוע וחשוב בסדר יומו של הסטודנט/ית במהלך שלוש שנות לימודיו, ותכניה ופעולותיה נגזרים באופן ישיר מארבע מהויות המסלול.
לצד זאת מהווה החברותא "מרכז כובד" אישי, רגשי וחברתי בעל ערך: היא מהווה קבוצת שייכות משמעותית עבור הסטודנט/ית במהלך לימודיו במסלול, ותפקידה ללוות ולתמוך בו/ה רגשית, להיות עדה להתפתחותו/ה האישית והמקצועית, ולאפשר לו/ה דרכי ביטוי שונות ומגוונות.

מעגלי הלמה, מה, איך

הספירלה נעה מהמעגל הפנימי ביותר שלה, הוא מעגל ה-WHY- המבקש לשאול: מדוע אנו עושים מה שאנו עושים? כלומר זהו מעגל הרציונל וההנמקה העקרונית-ערכית;
עבור במעגל האמצעי, הוא מעגל ה-WHAT- המבקש להסביר: מה אנו עושים? כלומר זהו המעגל המתאר את הווית הלמידה והעשייה במסלול;
וכלה במעגל החיצוני- מעגל ה-HOW- המבקש לתאר: כיצד אנו עושים מה שאנו עושים? כלומר זהו המעגל המתודי המאפשר לפרוש את אפשרויות העשייה המגוונות, בכל שלב ושלב.
חלוקה זו נעשתה בהשראת מודל "מעגל הזהב" של סיימון סינק (Simon Sinek).

כמה מילים על מתודה והזדמנות לאינטגרציה

המימוש המתודי (מעגל ה-HOW) יכול, כמובן, לשאת צורות רבות. מגוון זה נובע, בין היתר, משונותם, ייחודיותם וחוזקותיהן של אנשי ונשות צוות המסלול. לכן, הכלים המתודיים המשמשים בתחנות השונות על פני הספירלה, הינם בגדר המלצה בלבד.
לצד זאת, יש לתת את הדעת על ההזדמנות האינטגרטיבית הכפולה, שמציע ההיבט המתודי.
מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו אחד מ"ענפיו" הוותיקים של המכון הדמוקרטי, אך לצדו מתקיימים במכון ענפים שונים ומגוונים של עשייה חינוכית וחברתית, ענפים אשר הסטודנטים/ות הלומדים בו אינם בהכרח מודעים אליהם.
ההיבט המתודי יכול להציע, אם כן, הזדמנות לקשור בין העשייה הייחודית של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית לשפע הכלים והמודלים שמציע המכון הדמוקרטי. המימוש המתודי, יכול לשאת גוון עשיר ומחובר יותר לעשיית המכון, בעת שימוש במנעד כליו, החל ב-SML כמובן, עבור בשיטות הוראה ולמידה דמוקרטיות כגון: קהילת למידה, PBL, PBE, מתודות שיתוף ציבור, וכלה במתודות "התנעה" מעוררות בשלביו המתקדמים יותר של המסלול, עם תחילת יצירת היוזמות, כגון: האקתון, Dragon Dreaming, ועוד…

החממה פועלת בתוך העולם החי והפועם של סמינר הקיבוצים

היבט אינטגרטיבי נוסף מתייחס למיקום מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בתוך העולם החי והפועם של סמינר הקיבוצים. פלטפורמות שונות של יזמות חינוכית וחברתית מתקיימות ממילא בסמינר הקיבוצים, ביניהן: היחידה למעורבות חברתית, מרכז היזמויות וההאקתון שהוא מקיים בכל שנה, אגודת הסטודנטים ועשייתה החינוכית המבורכת (שבוע פוליטי, שבוע מגדר, שבוע הקהילה הגאה, יום הזיכרון לנספים מקרב עולי אתיופיה), ועוד.
זוהי הזדמנות לקשור בין זירות הפעולה השונות של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית של המכון הדמוקרטי וסמינר הקיבוצים, ולארוג אותן יחד עבור הסטודנטים/ות, לכדי "סיפור" ברור ועשיר של מעשה רקמה חינוכי-חברתי משותף.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן